MUNI Innovation Award pro Pavla Hyršla

with Žádné komentáře

Při příležitosti pátého ročníku Business research fóra, veletrhu vyzdvihujícího spolupráci mezi akademickým a soukromým sektorem a zejména uplatnění vědecko-výzkumného know-how v praxi, byly ve středu 26. dubna předány ceny MUNI Innovation Award. Jedná se o „ocenění studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity“.

Jediným laureátem z Přírodovědecké fakulty byl doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. Ocenění získal za výzkum imunity, dlouhověkosti a parazitace včely medonosné s dopadem pro praxi v zemědělství. Výzkum má podstatný dopad pro praxi v oblasti včelařství, ekologických vztahů a zemědělství. Výsledky analýz poskytly přehled změn v organismu parazitovaných včel, které jsou příčinou jejich zhoršeného zdravotního stavu a pozorovaných úhynů včelstev. Ocenění je udělováno i za dlouhodobou osvětovou činnost směrem k laické i odborné veřejnosti včetně spolupráce s Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o. a Ministerstvem zemědělství. S oceněným Pavlem Hyršlem vznikl také rozhovor pro web Přírodovědecké fakulty.

Business research fórum pořádá Centrum pro transfer technologií MU. Seznam všech letošních oceněných najdete zde. Autorkou fotografií je Majda Slámová.