Studium jednotlivých předmětů

Forma studia

Nabídka zájmového studia jednotlivých předmětů je určena absolventům středních škol. Účastníci této formy celoživotního vzdělávání si mohou vybírat předměty z nabídky akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty MU, zejména z kapacitně neomezených přednášek.

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí k této formě studia najdete zde.

Průběh studia

Studium probíhá podle rozvrhů vybraných předmětů a není časově omezeno. Uvedeným typem studia ovšem nelze získat akademický titul.

Pokud budete později přijati do řádného studia, mohou vám být absolvované předměty uznány až do výše 60 % celkové kreditové zátěže daného studijního programu.

Nákup a zápis předmětů

Studium jednotlivých předmětů je placené, cena činí 600 Kč za kredit. Před nákupem předmětu si nejprve ověřte, zda splňujete podmínky registrace předmětu (některé předměty jsou určeny pouze studentům vybraných oborů, jsou kapacitně omezeny či vyžadují specifický typ znalostí nebo dovedností). Následně podejte přihlášku ke studiu. Budete přijati automaticky a teprve poté si můžete zvolený předmět zakoupit.

Podat přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.