Metodologie: věda, člověk, vztahy

Výzkum na Ústavu matematiky a statistiky zahrnuje hlavní obory základní a aplikované matematiky, kterými jsou algebra, geometrie, matematická analýza, historie matematiky a matematického vzdělávání, jakož i statistika a matematické modelování.

Pro podrobnější informace navštivte stránky ústavů:

Ústav matematiky a statistiky