Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Matematika a statistika

Ústav matematiky a statistiky

Výzkum na Ústavu matematiky a statistiky zahrnuje hlavní obory základní a aplikované matematiky, kterými jsou algebra, geometrie, matematická analýza, historie matematiky a matematického vzdělávání, jakož i statistika a matematické modelování.

Pro podrobnější informace navštivte stránky ústavu:

Ústav matematiky a statistiky