Informace o projektu
Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP504/11/0454
Období řešení
1/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Předchozí výzkumy našeho týmu ukázaly, že altajsko-sajanská oblast jižní Sibiře uchovává reliktní společenstva rostlin a živočichů, která jsou patrně nejbližší současnou analogií palearktické bioty v pleistocénním vrcholném glaciálu. Této analogie využijeme ke zpřesnění představ o biodiverzitě ve vrcholném glaciálu, a to pomocí studia tří taxonů běžně zachovávaných v pleistocénním fosilním záznamu: vyšších rostlin, terestrických plžů a savců. Kombinací terénního sběru dat o současných sibiřských společenstvech, analýz v geografickém informačním systému a meta-analýz rozšíření rostlin a živočichů metodami historické biogeografie budeme zkoumat, zda klimatické změny na přechodu pleistocénu a holocénu mohly vést k poklesu diverzity vegetace a biotopů v krajině a jak taková změna mohla ovlivnit diverzitu rostlin, plžů a savců v měřítku jednotlivých biotopů, krajin a oblastí. Tyto analýzy přispějí k pochopení prehistorických změn diverzity a příčin vymírání druhů v palearktické oblasti.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.