Informace o projektu
MODERNIZACE A INOVACE LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ A MATERIÁLOVÉ CHEMIE (Morednizace laboratorních cvičení z chemie)

Kód projektu
FRVS/561/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt si klade za cíl inovovat a modernizovat laboratorní cvičení z fyzikální chemie, materiálové chemie, praktika chemie konzervování-restaurování a praktika metod chemického výzkumu. Předložení projektu je současně reakcí na aktuální potřebu zařadit do výuky moderní instrumentaci a metody umožňující studium specifických soustav a objektů, s nimiž se setkávají posluchači po nástupu do praxe a o které je v poslední době zvýšený zájem. Cílovou skupinu, které je projekt určen, tvoří studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia: (a) odborné chemie, především fyzikální, materiálové a anorganické chemie, (b) studenti biofyzikální chemie, (c) studenti se zaměřením na vzdělávání (učitelství chemie) a (d) posluchači oboru chemie konzervování-restaurování. Ve školním roce 2009/10 se výuky v těchto laboratořích zúčastnilo přes 200 posluchačů. Navrhovaný projekt umožní zkvalitnit stávající experimentální výuku a zařadit do ní moderní metodiku, s níž se naši absolventi v praxi setkávají. Nově zakoupené přístroje budou účelně využívány i v rámci přípravy bakalářských, diplomových, rigorózních a doktorských prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.