Informace o projektu
Moravskoslezská škola archeologických studií

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD404/05/H527
Období řešení
1/2005 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
pravěk, medievistika, antropologie, interdisciplinární spolupráce
Spolupracující organizace
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Slezská univerzita v Opavě

Hlavním cílem a podstatou navrhovaného projektu je koncentrace výzkumných i pedagogických kapacit v rámci archeologického a antropologického bádání o nejstarších pravěkých až středověkých dějinách Moravy a Slezska včetně širších souvislostí středoevropských, a to v rámci doktorandského studia a jeho směrování ke klíčovým problémům v rámci celého vývoje až po vrcholný středověk. Potřebu tohoto grantového projektu lze zdůvodnit také společenskou objednávkou žádající rychlou publikaci výsledků poznatků z terénních prací. Projekt přinese i lepší organizaci doktorandského studia, zvýšení jeho kvality zapojením specialistů z jednotlivých zainteresovaných institucí i výběr vhodných a potřebných témat doktorandských prací v jeho rámci. Tyto práce budou představovat výstupy celého projektu a ve spolupráci zainteresovaných institucí se počítá i s jejich zveřejněním.

Publikace

Počet publikací: 150


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 15 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.