Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Inovace vybavení výukových mikroskopických laboratoří

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
FRVS/926/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
mikroskopické vybavení učebny, mikroskopické laboratoře

Cílem projektu je inovace mikroskopického vybavení učebny pro praktická cvičení pregraduální výuky předmětu Lékařská biologie a dále vybavení specializované laboratoře, určené pro výuku předmětu Moderní metody světelné mikroskopie. Pro učebnu praktických cvičení předměgtu Lékařská biologie je určeno 25 ks světelných mikroskopů, které budou průběžně využívány v rámci programové náplně uvedeného předmětu při provádění jednotlivých úloh. Pro specializovanou laboratoř světelné mikroskopie je určen invertovaný fluorescenční mikroskop, který bude využíván jednak při výuce předmětu Moderní metody světelné mikroskopie, jednak pro experimentální činnost pregraduálních studentů i studentů DSP.

Výsledky

Projekt je zaměřen na inovaci vybavení výukových mikroskopických laboratoří Biologického ústavu LF MU, hlavní výstup projektu tedy bude tvořen používáním zakoupené mikroskopické techniky při výuce pregraduálních studentů i studentů DSP. 25 ks standardních laboratorních mikroskopů bude využito při praktických cvičeních předmětu Lékařská biologie v rámci pregraduálního studia oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Invertovaný fluorescenční mikroskop bude využíván při výuce předmětu Moderní metody světelné mikroskopie, který je volitelným předmětem pro pregraduální studenty a povinnou součástí DSP oboru Lékařská biologie, a dále k experimentální práci studentů DSP i pregraduálních studentů, resp. diplomantů.