Zavedení metod počítačové analýzy obrazu a tvaru do praktické výuky předmětu Forenzní antropologie cvičení

Kód projektu
FRVS/1457/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Důsledkem bouřlivých společenských změn spojených s globalizací (mezietnické kontakty, mezinárodní terorismus, snižování plodnosti a úbytek populace aj.) a současně pod vlivem rozvoje technologií prožívá v současné době antropologie a její aplikace rychlý rozvoj teorie i metod. To se týká i forenzní antropologie, která připravuje biologického antropologa na spolupráci při identifikaci kostrových nálezů neznámého původu, zejména v souvislosti s řešením kriminálních činů. Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako první v ČR reagoval na tyto trendy a zavedl předmět Forenzní antropologie (včetně praktických cvičení) jako povinný předmět magisterského studia programu Biologie člověka, obor Antropologie (1994). Dlouhodobým zaměřením Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je oblast rozvoje a aplikace morfometrických metod ve forenzní antropologii, s využitím počítačové analýzy obrazu a pokročilých tvarových analýz. Praktická výuka těchto postupů, z nichž mnohé vznikly právě na našem pracovišti, však naráží na nedostatek technického vybavení, zejména vhodného software pro analýzu obrazu a pro rekonstrukční a morfometrické techniky. V rámci navrhovaného projektu doplníme vybavení pracoviště třemi studentskými notebooky a videokamerou a inovujeme předmět Forenzní antropologie cvičení o moderní diskriminační analýzy (odhad populační afinity, odhad pohlaví), histomorfometrické postupy (rozlišení zvířecích a lidských kostí, odhad věku), postupy fotogrammetrické 3D rekonstrukce podle fotografie (skelet, obličej) a identifikace člověka pomocí videozáznamu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.