Informace o projektu
Alternativní učebnice pro gymnázia - Mechanika

Kód projektu
FRVS/2230/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Kvalitní učebnice fyziky pro gymnázia je podstatným předpokladem pro dobrou didaktickou přípravu budoucích učitelů v magisterském studijním oboru učitelství fyziky pro střední školy. Osmidílný učebnicový celek Fyzika pro gymnázia (Mechanika, Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika Mikrosvěta, Astrofyzika) je v současné době jedinou dostupnou sadou učebnic, která má však řadu obsahových nedostatků a vychází od počátku devadesátých let jen s malými úpravami. Cílem projektu je vytvořit návrh alternativní učebnice fyziky z oblasti mechaniky, která bude respektovat současný stav ve výuce fyziky na gymnáziích, odstraní obsahové nedostatky učebnic současných a přitom bude vycházet z požadavků připravovaných vzdělávacích programů a státních maturit. Návrh bude konzultován se středoškolskými a vysokoškolskými učiteli a testován při výuce na střední škole. Poté bude alternativní učebnice prezentována a vystavena na www-stránkách fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.