Komplexní inovace předmětu Bi6725 "Moderní metody buněčné biologie" (Inovace Bi6725)

Kód projektu
MUNI/FR/1572/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Samotný název předmětu MODERNÍ metody buněčné biologie implikuje nutnost časté aktualizace vyučovaných metod. K této obnově sice dochází průběžně, nicméně současná situace si vyžaduje dramatičtější změnu, neboť v roce 2014 došlo k přemístění výukového pracoviště a k větším změnám v obsazení vyučujících doktorandů. V souladu s podporovanými tématy tedy navrhujeme změnu sylabu směrem k ještě většímu zapojení odborníků z praxe a především vypracování nových výukových a zkušebních textů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.