Informace o projektu
Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace

Kód projektu
IAA100040602
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Stanovení DNA, hybridizace DNA, deriváty purinu, voltametrie, chronopotenciometrie
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Navrhovaný grantový projekt se zabývá strukturou, stanovením a interakcemi oligodeoxynukleotidů v roztoku a na površích. Jeho řešením budou získány nové informace o oligonukleotidech a nukleových kyselinách na nabitých fázových rozhraních realizovaných pevnými a modifikovanými elektrodami. Navrhované cíle budou splněny s využitím voltametrických a chronopotenciometrických metod a jejich kombinací s novými technikami, jako je proudová eliminace a adsorptivní rozpouštěcí přenos. Očekáváme, že získané analytické metodiky budou využity ve vývoji jednoduchých, citlivých a selektivních biosenzorů pro elektrochemickou detekci hybridizaci DNA. Vysoce citlivé metody stanovení bází nukleových kyselin naleznou využití i v různých oblastech biochemie a molekulární biologie.

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.