Nové katalyzátory a činidla pro udržitelné zelené syntézy a kombinatoriální syntézy

Kód projektu
2A-1TP1/090
Období řešení
11/2006 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Udržitelný rozvoj, imobilizace, katalyzátory, katalýza fázovým přenosem, sonochemie, keratin, polymery, kvartérní amoniové soli, 4-N,N-dialkylaminopyridiny, benzotriazol, aktivace, kombinatoriální syntézy, kyanhydriny, 1H-pyridin-4-on, katalytická oxidac
Spolupracující organizace
Gasmeter-Water Brno
Lučební závody DRASLOVKA

Výzkum bude zaměřen na přípravu nových katalyzátorů a činidel pro udržitelné zelené syntézy a kombinatoriální syntézy, které budou imobilizované na přírodním keratinu, polyakrylamidu a lipofilní parafinové fázi a dále studium jejich aplikací v sofistikovaných chemických syntézách a nízkotonážních syntetických procesech. Katalytickým centrem budou struktury aplikovatelné pro přenos aniontů při katalýze fázovým přenosem (kvarterní amoniové soli s různou lipofilitou), struktury pro aktivaci a přenos acylových syntonů včetně heteroanalogů při inverzní katalýze fázovým přenosem (N,N-disubstituované 4-aminopyridiny, 9-aminoakridiny, resp. pyridin-1-oxidy)). Činidlem pro kombinatoriální syntézy bude přes benzenový skelet imobilizovaný benzotriazol derivatizovaný v poloze 1 především reakcí s kyanhydriny. Aplikace imobilizovaných katalyzátorů pro mezifázový přenos budou studovány na modelových alkylačních, acylačních a podobných reakcích, dále pak při kondenzačních, eliminačních a redoxních syntézách, případně s podporou ultrazvukem. Reaktivita a transformace kyanhydriny derivatizovaných imobilizovaných benzotriazolů budou studovány z hlediska transformace kyanskupiny (hydrolýzy, redukce) a derivatizace na alfa-uhlíkovém atomu. Získané struktury budou transformovány na atypické deriváty aminokyselin a peptidů. Součástí výzkumu bude také hledání cest pro syntézu 1H-pyridin-4-onu katalytickou oxidací. Dále transformace pyridonových struktur na strukturní motivy využívané v katalytických systémech (pyridin-4-karbonitril, N,N-disubstituované 4-aminopyridiny, resp. 9-amino-akridiny). V průběhu řešení bude rovněž vyvinuto zařízení pro laboratorní i technologickou intenzifikaci heterogenních syntéz.

Publikace

Počet publikací: 67


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.