Informace o projektu
Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-03881S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Odhalení způsobu koexistence druhů je zásadní pro pochopení zákonitostí změn biodiverzity. Izolovaná praměništní slatiniště jsou obývaná druhově bohatými společenstvy bezobratlých, včetně mnoha stanovištních specialistů a generalistů, pro které jsou mechanismy jejich koexistence stále živě diskutovány. Jelikož prameniště představují relativně stabilní prostředí, předpokládá se, že jsou zde žijící společenstva strukturována převážně biotickými interakcemi. Avšak, kolísání v čase, prostorová variabilita na malé škále a vliv biotických disturbancí jsou na prameništích téměř neznámé, ačkoli mohou mít pro koexistenci druhů důležitou roli. Poprvé se tak chceme pokusit nalézt přímou souvislost změn v druhové skladbě vodních bezobratlých na prameništích a v zastoupení specialistů a generalistů (i) s časovými změnami podmínek prostředí a (ii) s biotickými disturbancemi způsobenými predátory a dominantním všežravcem s predačním chováním. Budeme analyzovat změny na regionální škále i v rámci lokalit a provádět experimenty jak v terénu, tak v laboratoři.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.