CEITEC Nano+ (CEITEC Nano)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001728
Období řešení
4/2017 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Hlavním cílem projektu je rozšíření národní výzkumné infrastruktury CEITEC Nano o nové špičkové přístroje a o vylepšení (upgrade) stávajících přístrojů. Nově pořizované a vylepšované přístroje jsou vybrány na základě zkušeností a potřeb výzkumných pracovníků centra excelence CEITEC denně využívajících výzkumnou infrastrukturu CEITEC Nano pro experimentální výzkum. Hlavními kritérii pro výběr nových zařízení jsou: možnost využití nově pořizovaných zařízení větším okruhem uživatelů a dále rozšíření stávajících zařízení o špičkové moduly a příslušenství na současné hranici technologických možností.
Výzkumný program bude zaměřen především na studium procesů a vlastností spojených s charakteristickými rozměry v řádu nanometrů, při kterých se již projevují nové a unikátní chování materiálů a systémů. Hlavním předmětem našeho zájmu bude příprava, charakterizace a využití pokročilých materiálů a 0D – 3D nano a mikrostruktur (např. nanočástic, kvantových teček, nanokrystalů, nanovláken, ultratenkých vrstev/multivrstev, 3D mřížek, nanostrukturovaných materiálů a 2D materiálů jako je grafen či topologické izolanty), které naleznou uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií, v systémech na přeměnu a ukládání energie, katalyzátorech, (bio)sensorech a v biomedicíně.
Splněním uvedených cílů se výzkumná infrastruktura CEITEC Nano dostane svým přístrojovým vybavením a spektrem služeb poskytovaných uživatelům na špičkovou světovou úroveň. To umožní spolupráci s předními zahraničními výzkumnými institucemi a „high-tech“ firmami působícími v relevantních oborech. Tato spolupráce povede ke kvalitativně novým výsledkům s vysokým potenciálem pro jejich uplatnění ve špičkových moderních výrobcích a zařízeních.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.