Informace o projektu
Studium acido-bazických a denaturačních změn oligonukleotidů pomocí spektrálních a chemometrických metod

Kód projektu
FRVS/1147/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt se týká studia acido-bazických rovnováh a denaturačních změn oligonukleotidů pomocí spektrálních a chemometrických metod. Acido-bazické titrace a denaturační křivky budou měřeny jako závislost absorbance na pH a teplotě. Pro tento účel bude sestavena aparatura kontinuálního záznamu UV/Vis spekter. S pomocí statistických metod budou naměřené absorbance zpracovány do koncentračních a spektrálních profilů, které umožňují stanovit rovnovážné disociační konstanty pKa a kritické denaturační teploty Tm. Bude sledována závislost těchto dvou veličin nejen na struktuře oligonukleotidů a na sekvenci nukleových bází, ale i na vnějších experimentálních podmínkách (pH, iontová síla a složení pufru). Výsledky daného projektu pomohou při interpretaci elektrochemického chování oligonukleotidů a při hodnocení strukturních změn zaznamenaných jinými spektrálními metodami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.