Informace o projektu
Zavedení molekulárně-biologických metod do výuky oddělení fyziologie a anatomie rostlin (Zavedení molekulárně-biologických metod)

Kód projektu
MUNI/FR/1053/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je zlepšit kvalitu výuky ve třech předmětech (Bi8670, Bi8180, Bi6150) a jejich cvičeních zaměřených na využití in vitro rostlin v rostlinných biotechnologiích, fyziologii a kultivaci řas a sinic a mykorhizní symbiózy. Zavedením metody extrakce rostlinné DNA a jejím využitím v metodách SSR a sekvenace rDNA se zvýší teoretické i praktické zkušenosti studentů absolvujících tyto předměty. Výstupem bude vytvoření výukových prezentací, návodů na cvičení a vzorových protokolů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.