Informace o projektu
Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek v roce 2018

Kód projektu
MUNI/A/1273/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt specifického výzkumu přispěje k rozvoji studentů PřF MU, především doktorského studia programů Chemie a Biologie, kteří realizují svůj výzkum pod vedením pracovníků centra RECETOX PřF MU, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů. Zapojení studentů umožní získat nové vědecké poznatky v oblastech proteinového inženýrství, enzymových transformací, mikrofluidiky, fotochemických transformací a také supramolekulární chemie a možností jejich využití. Kromě výzkumu projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.