Hermetia illucens a zpracování hnoje - osud veterinárních antibiotik, jejich degradačních produktů a genů antibiotické rezistence

Kód projektu
GJ19-11782Y
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Animal manure originating from livestock production is widely considered to be a subject of environmental and public health concern due to presence of veterinary antibiotics (VA) and antibiotic resistance genes (ARG). Vermicomposting by black soldier fly (BSF) larvae (Hermetia illucens) is a promising approach for reduction of VA concentrations and ARG abundance in manure. However, little is known about mechanisms and effects influencing VA degradation and ARG attenuation during BSF vermicomposting. This project will provide an insight into decomposing mechanisms of BSF vermicomposting, and will contribute to the understanding of the interaction between manure and BSF gut microbiome structure and VA degradation. The aims of the project are 1) to study degradation kinetics of selected VA and their degradation products in manure during larvae vermicomposting, 2) to evaluate potential influence of VA on larvae performance, and 3) to assess abundance of ARG and structure of manure and BSF gut microbiome during vermicomposting.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.