Informace o projektu
Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2019

Kód projektu
MUNI/A/1538/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt specifického výzkumu je zaměřen na rozvoj expertízy studentů PřF MU, a to především v doktorském studijním oboru Chemie životního prostředí v centru RECETOX (PřF MU) ale i dalších motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských programech. Zapojení studentů do výzkumu umožní získat chybějící vědecké poznatky (např. o chování, osudu a hladinách vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí a lidském organismu, a o možnostech jejich citlivých analýz). Tyto poznatky budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím (např. k přípravě environmentálních, expozičních a toxikokinetických modelů, k podpoře legislativy na ochranu prostředí a zdraví populace). Projekt dále podpoří zapojování studentů do vědecké komunity (zejm. podpora aktivní účasti na konferencích, letních školách, workshopech apod.) na mezinárodní úrovni. Výstupem projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a též studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.