Inovace a prostupnost předmětů s aspektem regionální politiky a regionálního rozvoje

Kód projektu
MUNI/FR/1125/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je inovace dvou předmětů, které na sebe svým obsahem navazují, a to Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj (teoreticky orientovaný předmět) a Z7105 Regionální politika v EU a ČR (prakticky orientovaný předmět). Projekt přinese inovaci přednášek a zejména cvičení, kdy studenti v průběhu roku vytvoří strategii (program) rozvoje konkrétní obce. Vyzkouší si tak v praxi a na reálném příkladě uplatnění poznatků z výuky. Mezi další výstupy patří nákup potřebné literatury a dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.