Informace o projektu
Podpora výuky a výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů 2022 (Podpora studentů v r. 2022)

Kód projektu
MUNI/A/1340/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na další prohloubení již dříve definovaných a osvědčených výukových směrů a přístupů zacílených na kvalitní výchovu studentů VŠ biologických oborů. Základní rámec návrhu tak zůstává nezměněn a je založen na těsném propojení dvou oblastí - vzdělávací (výukové) a vědecké.

1) V OBLASTI VÝUKY bude, vedle získání základních teoretických znalostí, pozornost soustředěna na rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií reflektující nejmodernější trendy v daných specializacích. HLAVNÍ METODOU VÝCHOVY studentů bude INTERAKTIVNÍ VÝUKA spočívající v přímém kontaktu mezi učitelem a žákem zaměřená na osvětlování principů vědecké práce, postavení pokusů, jejich vyhodnocování atd. přímo v laboratořích.
2) OBLAST VÝZKUMU. V roce 2022 bude v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti nadále pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených výzkumných směrů A) buněčné a molekulární fyziologie a vývojové biologie B) srovnávací imunologie. Hlavní směry výzkumu z předchozích let zůstávají zachovány. Od předchozích návrhů se však projekt odlišuje tím, že DÍLČÍ CÍLE jsou DEFINOVÁNY ZCELA NOVĚ a to tak, jak je podrobněji rozvedeno v části „Odborná charakteristika projektu a jeho cíle“.

Prostřednictvím zapojení studentů do výzkumu je tedy ZÁKLADNÍM OBECNÝM CÍLEM maximálně přispět ke zvýšení připravenosti absolventů pro jejich uplatnění v lékařské a veterinární praxi a to především v oblastech prevence, diagnostiky a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.