Informace o projektu
From individual biomolecular complexes to phase-separated molecular clusters (FromComplexesToLLPS)

Kód projektu
MUNI/A/1553/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Technologický pokrok v elektronové mikroskopii poslední dekády umožňuje studium biomolekul jak coby vitrifikované izolované komplexy tak přímo v jejich přirozeném prostředí ve formě zamražených buněčných lamel. V našem projektu hodláme získat atomární rozlišení proteinových komplexů s krátkými RNA oligonukleotidy a dalšími proteinovými partnery, které se podílí na hydrolytickém štěpení RNA na výsledné 20-30 nukleobázové oligomery. Druhá část projektu bude pokračovat ve studiu fázové separace biomolekul v buňce (liquid-liquid phase separation, LLPS) v rozlišení na jednotlivé molekuly. Výsledky z obou částí projektů jsou publikovatelné v prestižních zahraničních časopisech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.