Informace o projektu
Pokročilý základní výzkum v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání

V rámci projektu budeme provádět pokročilý základní výzkum v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Budeme studovat polarizaci záření v důsledku rozptylu na volných elektronech v osově symetrickém hvězdném větru. Spočteme emisní profily vznikající v ozařovaných atmosférách magnetických hvězd. Budeme se zabývat studiem čtyřnásobných hvězdných systémů. Budeme pracovat s formalismem dvojité teorie pole. Budeme analyzovat azimutální profily slupkové galaxie NGC 3923. V rámci projektu budeme studovat závislost deformací ve světelných křivkách magnetických chemicky pekuliárních hvězd na jejich magnetickém poli. Budeme pokračovat ve studiu termodynamických vlastností gravitace se zaměřením na podrobnější studium F(R) gravitace. Budeme se zabývat různými aspekty neeukleidovské geometrie v optice. Bude pokračovat studium možností použití metody Monte Carlo na řešení problému přenosu záření. Bude aplikována Monte Carlo metoda makroatomů na řešení rovnic kinetické rovnováhy. Bude podrobně modelována míra ztráty hmoty z primární složky systému HD 45166. Plánujeme studovat amplitudy pravděpodobnosti v 6D teoriích. Budeme studovat kompaktní objekty v kontextu hvězdokup a hvězdných asociací. Budeme studovat otevřené hvězdokupy pomocí kombinace optických a rentgenových dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.