Informace o projektu
Vývoj nových nanobiotechnologií pro sledování terapeutických bakteriofágů v klinických vzorcích

Kód projektu
NU22-05-00042
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta

V době nárůstu bakteriálních infekcí rezistentních na široké spektrum antimikrobiálních látek stoupá potřeba vývoje nových léčebných postupů a preparátů. Mezi uvažované léčebné alternativy patří využití bakteriofágových terapeutik. Bakteriofágy byly objeveny počátkem 20. století a od té doby došlo k mnoha pokusům využít jejich přirozenou schopnost zabíjet bakterie. Nejčastěji se fágové terapeutické koktejly používají k léčbě infekcí způsobených Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Staphylococcus aureus.
Bakteriofágy jako alternativa k antibiotické léčbě stafylokokových infekcí byly úspěšně aplikovány v řadě klinických studií a byla shromážděna data o interakci bakteriofágů s jejich hostitelem. Ačkoliv klinická data potvrzují dobrou snášenlivost a účinnost fágové terapie, zavedení této terapie do praxe vyžaduje další studium. V současné době chybí detailnější poznatky o vhodných způsobech podávání fágových preparátů, frekvenci podávání, dávkování a farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech fágů. Tyto faktory jsou stěžejní pro úspěšnou aplikaci a širší rozšíření fágových terapeutik.
Cílem tohoto projektu bude vývoj metod využívajících nanotechnologie pro detekci stafylokokových bakteriofágů s terapeutickým potenciálem v různém klinickém materiálu a srovnání jejich detekčních limitů, časové náročnosti a nákladů s konvenčními detekčními metodami (PCR, qPCR, plaková metoda atd.). Bude připravená specifická monoklonální protilátka proti lytickému fágu 812, která bude sloužit pro zachycení na povrchu mikrotitrační destičky, respektive magnetických částic. Tato protilátka bude také konjugována s luminiscenčními a kovovými nanočásticemi, což bude sloužit jako detekční značka. Výhodou vyvíjené techniky je možnost přímé izolace a kvantifikace fágových částic z klinického vzorku a sledování dynamiky fágové terapie. Efektivita detekce fágů pomocí nanočástic bude testována in vitro v různých typech vzorků a in vivo pomocí zvířecího modelu.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.