Informace o projektu
Chemická modifikace bambusurilů pro úpravu jejich vazebné afinity a selektivity

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05271S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Bambusurily jsou makrocyclické látky známé pro svou schopnost vytvářet stabilní supramolekulární komplexy host – hostitel s mnoha anorganickými anionty. Selektivita vázání těchto receptorů závisí především na velikosti solvatační energie aniontů. V tomto projektu se budeme zabývat syntézou nových derivátů bambusurilů, které nesou objemné substituenty na svých dusíkových atomech. Vedle tradiční přípravy spočívající v polykondenzaci stavebních glykolurilových bloků, budou nové deriváty připravovány post-makrocyklizační modifikací připravených makrocyklů. Tímto způsobem budou připraveny bambusurily, které budou vázat anionty na základě jejich tvaru a velikosti a ne solvatační energie. Vazebné afinity připravených derivátů k anorganickým aniontům budou stanoveny pomocí různých technik zahrnující isotermální titrační kalorimetrii a nukleární magnetickou rezonanci.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.