Informace o projektu
Identifikace a funkční charakteristika bioaktivních molekul produkovaných entomopatogenními hlísticemi

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06457S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Entomopatogenní hlístice jsou obligátní letální parazité hmyzu používané v biokontrole hmyzích škůdců. Během infekčního procesu uvolňují exkreční/sekreční produkty, které se skládají ze směsi enzymů a jejich inhibitorů a dalších molekul, umožňujících např. modulaci imunitního systému hostitele. Role exkrečních/sekrečních produktů hlístic bude studována během symbiózy nebo patogeneze s použitím modelového systému, který zahrnuje entomopatogenní hlístici Heterorhabditis bacteriophora, její symbiotickou baktérii Photorhabdus luminescens a hmyzího hostitele. Cílem je identifikace konkrétních
molekul v sekretomu hlístic zejména hmotnostní spektrometrií a RNASeq - získání proteomických a trankriptomických dat. Identifikované/charakterizované molekuly budou připraveny v rekombinantní podobě a testovány na hmyzích hostitelích za účelem zjištění jejich bioaktivních a imunomodulačních vlastností.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.