Difuzní koplanární výboje na povrchové úpravy polymerních materiálů a plazmové depozice za atmosférického tlaku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/03/0708
Období řešení
1/2003 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Univerzita Komenského v Bratislavě

Významným současným trendem v průmyslovém využití plazmatu pro povrchové úpravy polymerních materiálů je náhrada nízkotlakého plazmatu neizotermickým plazmatem generovaným při atmosférickém tlaku. Jádrem problému je dostupnost robustních a účinných a zdrojů plazmatu pracujících při atmosférickém tlaku, které jsou schopné uspokojit základní požadavky průmyslové praxe. Zdroje plazmatu na bázi doutnavého výboje za atmosférického tlaku (APGD) jsou dosud považovány za nejslibnější řešení. Nedostatečná stabilita plazmatu těchto výbojů je však stále nepřekonanou překážkou při jejich úspěšném komerčním využití. Cílem navrhovaného projektu je studovat fyzikální mechanismy a možné aplikace difusního kopla- nárního povrchového výboje (DCSD) a vyvinout techniku přípravy keramikou pokrytých elektrod pro DCSD. Tento výboj představuje principiálně nový zdroj plazmatu, který je schopen generovat v různých plynech při atmosférickém tlaku tenkou vrstvu makroskopicky homogenního difusního plazmatu.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.