Modifikace reologických vlastností alkalicky aktivovaných materiálů novými typy organických přísad

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-04951S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Projekt se zabývá výzkumem a syntézou nových typů organických přísad, které umožní
vylepšení technologických vlastností směsí na bázi alkalicky aktivovaných materiálů (AAM).
AAM jsou stále více využívány jako alternativa k materiálům na bázi portlandského cementu.
Jejich využití je však stále limitováno absencí vhodných přísad pro modifikaci technologických
vlastností v čerstvém stavu. Stávající přísady do betonu totiž mají buď žádný nebo jen
zanedbatelný vliv na vlastnosti AAM. Hlavním cílem projektu je nalezení a studium vhodných
skupin organických látek, jejichž aplikace výrazným způsobem umožní modifikaci reologických
vlastností čerstvých AAM směsí. Optimalizační kritéria budou definována především s ohledem
na změny viskozity, meze toku a tixotropie. Optimalizované směsi budou následně podrobně
zkoumány z hlediska průběhu hydratační reakce, mechanických vlastností a také
mikrostruktury. Nakonec budou formulovány základní pokyny pro využití přísad při přípravě
vysokohodnotných materiálů či materiálů pro 3D tisk na bázi AAM a doporučení pro následný
aplikovaný výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.