Informace o projektu
Rozšíření projektové a badatelské výuky v předmětech IV110 Projekt z bioinformatiky a E4014 Projekt z Matematické biologie a biomedicíny (bioprojekt)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/IVV/0795/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je zlepšit a propojit praktickou projektovou výuku obohacením o badatelské prvky, u dvou podobně koncipovaných předmětů, které jsou v základu dvou bioinformatických oborů: IV110 Projekt z bioinformatiky na FI MU a E4014 Projekt z Matematické biologie a biomedicíny na PřF MU. Po inovaci budou studenti vystaveni technologii sekvenování v badatelském formátu, kdy budou zpracovávat biologické vzorky až do fáze samotné sekvenace. Dále inovace poskytne platformu, ve které bude docházet k mezioborové interakci studentů a k výměně specializovaného know-how. Výuka vyústí do datového a vizualizačního produktu (genomový prohlížeč) a prezentace vlastních badatelských výsledků (minikonference). Finanční podpora umožní vytvořit unikátní sbírku dat a učebních materiálů, které zaručí udržitelnost tohoto typu výuky v budoucnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.