Informace o projektu
Čištění membránových filtrů pomocí hydrodymamické kavitace

Kód projektu
FW10010041
Období řešení
1/2024 - 6/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
ZENA s.r.o.

Za posledních asi 20 let se začaly používat mikrofiltrační a ultrafiltrační membrány ve tvaru dutých vláken pro čištění širokého spektra odpadních vod. V současně době je nejčastější klíčový problém čištění membrán při jejich provozu. Existuje mnoho metod s řadou výhod a nevýhod. Např. taková zdánlivě primitivní nutnost vyndávat membrány z nádrže zpracovávaných odpadních vod a jejich odpojování od čistící technologie (např. časová náročnost, riziko poškození membrán). Tyto problémy jsou o to výraznější, když se jedná o malé nebo střední
čističky, např. nedostatek kvalifikovaného personálu atd. Výsledek navrhovaného projektu bude nízkoenergetická technologie čištění filtračních mikro a ultrafiltračních membrán bez použití jakýchkoliv chemikálií s využitím tlakových impulsů při kolapsu kavitačních bublin. Tato metoda bude aplikovatelná pro membránové svazky, ve kterých počet dutých vláken muže být až několik tisíc a celý svazek muže být na hranici akceptovatelné tlakové ztráty. Pokryje tedy prakticky všechny průmyslové požadavky včetně pottingu (slepení / fixace) konců kapilár. Součástí je i povrchová úprava vláken pomocí PECVD pro snížení bakteriální kontaminace a snížení adheze vytvořeného nánosů na povrchu membrán.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.