Informace o projektu
Pokročilý výzkum v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání v roce 2024

Budeme provádět pokročilý výzkum v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Zaměříme se na studium polarizovaného záření rychle rotujících hvězd. Dále budeme studovat vznik aurorálních čar ve spektrech horkých hvězd. Interferometricky budeme studovat chladné obry. Budeme studovat observační charakteristiky potenciálních černých děr střední hmotnosti. Budeme se zabývat vícenásobnými zákrytovými systémy. Za pomocí spektrální a obrazové analýzy budeme studovat archivní i nově pořízená rentgenová pozorování horkých atmosfér masivních galaktických systémů. V rámci studia chemicky pekuliárních hvězd budeme pro vybrané hvězdy Keplerova pole zpracovávat fotometrii z družice TESS. Také se zaměříme na exoplanetární systémy vykazující změny okamžiků tranzitů. Budeme studovat vlnové módy na povrchu krychle a dalších mnohostěnů. Budeme pracovat na redukci pozorování otevřených hvězdokup ve fotometrickém systému U. Bude pokračovat další rozvoj možností použití metody Monte Carlo na řešení problému přenosu záření. Bude probíhat charakterizace exoplanetárních systémů za použití fotometrických dat z pozemních dalekohledů ESO a vesmírné mise TESS. Budeme analyzovat azimutální profily slupkové galaxie NGC 3923. Rozšíříme použití referenčních polí takzvaného relačního formalizmu. Budeme zkoumat otevřené hvězdokupy, zejména jejich rentgenovou emisi. Budeme se zabývat modelováním efektu gravitačního ztemnění u rychle rotujících hvězd. Prozkoumáme korekce vyšších řádů v teorii strun.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.