Informace o projektu
Zachování bezpečných migračních koridorů pro létající obratlovce v Česko-Saském příhraničí

Logo poskytovatele
Kód projektu
100692797
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Centrum dopravního výzkumu
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Na základě analýzy nálezových dat a environmentálních proměnných okolí silnic, bude vybráno 20 silničních úseků, kde jsou instalovány různé typy ochranných stěn či jsou vhodné jako lokality kontrolní. Na těchto místech bude probíhat vizuální, akustický, termovizní výzkum a měření dopravním radarem i lidarem, který ověří, jak stěny mění chování FV při přeletech silnic a jak snižují jejich mortalitu. Terénní monitoring bude zajištěn zaměstnanci partnerů i členy nevládních organizací, aby se optimalizovaly cestovní náklady.

Jelikož nelze modifikovat stěny (plné, pletivové), které u silnic již stojí a také pro ověření, zda FV po přerušení koridorů nezměnili chování, budou na dvou lokalitách postaveny mobilní modifikovatelné stěny. Ty bohužel nelze instalovat v těsné blízkosti frekventovaných silnic bez stavebního povolení zaručujícího bezpečnost provozu (řízení přesahuje časový rámec projektu).

Cílem projektu bude mapa míst, kde ochranné stěny sníží mortalitu FV. Dále chceme otestovat, které typy stěn snižují mortalitu FV, a to na základě výzkumu u instalovaných stěn a mobilních stěn. Na základě analýzy zisků a ztrát bude doporučen nejvhodnější typ. Výsledkem bude doporučení pro správce komunikací a orgány ochrany přírody řešící riziková křížení silnic s koridory. To v budoucnu urychlí proces hodnocení vlivů staveb silnic na FV. Nakonec připravíme technickou dokumentaci nízkonákladové ochranné stěny z recyklovatelných materiálů využitelné v obou zemích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.