Informace o projektu
Akvakultura 21. století - moderní, smart a šetrná k životnímu prostředí (AMSE21)

Kód projektu
QL24010170
Období řešení
3/2024 - 12/2028
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby
BioFish, s.r.o.

Projekt se zabývá intenzivním chovem ryb s fokusem na management: A) moderní - patentové technologie, žádoucí synergické efekty vzniklé kombinací tradičních i nových postupů managementu vodního prostředí a přínos MAS selekce ve službách boje s nežádoucími patogeny, B) smart - aktivace pasivních chovatelský dat díky digitalizaci a umělé
inteligenci. Cíleno na včasné odhalování indikátorů onemocnění a na optimalizaci léčebných zákroků – přesný okamžik aplikace, vhodná dávka i délka jako cesta k zvýšení efektivity léčby a snížení nákladů i poškození ryb. Posouzení efektivity biosenzorů a čidel s dálkovým přístupem pro snížení závažných ztrát. C) ekologický - příprava
speciálních krmiv a koupelí s biologicky aktivními látkami z léčivých rostlin jako alternativy k současným profilaxně-kurativním látkám zatěžujícím ŽP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.