Informace o projektu
Podpora nadaných žáků na Přírodovědecké fakultě MU 2024

Kód projektu
0030/7/NAD/2024
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt má ambice svými aktivitami podpořit zájem a motivaci o vzdělávání a vědecké bádání v přírodovědných oborech a matematice a přispět k předávání znalostí a zkušeností mezi VŠ pedagogy a nadanými žáky ZŠ a SŠ. Při realizaci bude postupně rozvíjena síť spolupracujících
akademických pracovníků, studentů VŠ, pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ a zájemců o vědu, která bude mít za cíl vytvoření prostoru pro průnik přírodovědných vědeckých témat do mimoškolních vzdělávacích aktivit žáků. V rámci projektu jsou realizovány kurzy, letní školy, exkurze, soustředění apod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.