Informace o projektu
Srovnání testů imunokompatibility biomateriálů in vitro pomocí buněčných linií a monocytů z periferní krve

Kód projektu
MUNI/C/0107/2024
Období řešení
3/2024 - 2/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tento projekt se zaměřuje na in vitro testování imunokompatibility biomateriálů a srovnávání odpovědi dvou odlišných populací diferencovaných a polarizovaných makrofágů. Jedná se o makrofágy pocházející z monocytární buněčné linie THP-1 a o makrofágy diferencované z monocytů izolovaných z periferní krve. Sledována a srovnávána bude exprese genů, povrchových markerů a sekrece cytokinů v reakci na kontrolní povrch a biomateriál se stanovenou biokompatibilitou pro určení rozdílů mezi těmito dvěma populacemi, což bude využito k další optimalizaci postupu testování biomateriálů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.