Informace o projektu
Mapování seismické amplifikace v ČR (MASAM)

Kód projektu
TS01010100
Období řešení
5/2024 - 10/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Ivan Prachař

Uvažované rozšíření lokalit jaderných zdrojů energie do pánevních oblastí ČR zvyšuje význam lokální seismické amplifikace jako faktoru negativně ovlivňujícího seismické ohrožení. Navržený výzkumný projekt je zaměřen na zlepšení úrovně souvisejících informací pro území ČR. Plánovaný postup zahrnuje zejména:
1) Empirické zjištění seismické odezvy na větším počtu vybraných lokalit s různou geologickou stavbou
2) Sloučení výsledků s informacemi o geologické stavbě a s výsledky předchozích studií do modelu regionálního měřítka, který bude sloužit jako první vodítko k výběru lokalit, k revizi stavebních norem a jako podklad pro výpočet hazardu
3) Vytvoření optimálních metodik zjišťování amplifikace a skríningového hodnocení všech vnějších seismotektonických hazardů v lokalitě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.