Informace o projektu
Biomarker(y) predikující odpověď na léčbu bevacizumabem a alternativní terapeutické cíle u metastatického kolorektálního karcinomu (CORECABEV)

Kód projektu
2980
Období řešení
2/2024 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - zahraniční
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) je založena zejména na inhibici angiogeneze monoklonální protilátkou bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií založenou na analozích pyridiminů. Bohužel, u množství pacientů se objevuje primární nebo získaná rezistence na bevacizumab. Nedávná pilotní proteomická studie na mCRC primárních nádorech odpovídajích vs. neodpovídajících na léčbu analyzovaných pomocí proteomiky nové generace odhalila panel biologicky relevantních proteinů, které mohou potenciálně sloužit jako biomarkery špatné odpovědi na léčbu bevacizumabem a/nebo jako terapeutické cíle alternativní k bevacizumabu. RNA-Seq data dostupná pro část pacientů potvrdila některé z nalezených cílů. Cílem tohoto projektu je validace panelu potenciálních markerů zjištěných v pilotní proteomické studii na nezávislém souboru pacientů "omics" metodami: proteomikou nové generace, cílenou fosfoproteomikou, RNA-Seq, DNA sekvenování panelu vybraných genů se záměrem potvrdit klinické použití vybraných markerů a odhalit buněčné signální dráhy vedoucí ke špatné odpovědi na bevacizumab. Výsledkem projektu bude(ou) publikace ve vysoce impaktovaném časopise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.