Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Vědy o Zemi

Geografický ústav, Ústav geologických věd

Výzkum pokrývá jak geografická, tak geologická témata. Geografický ústav má dlouholetou tradici ve fyzikální a humánní geografii, geoinformatice, klimatologii nebo polárním výzkumu. Ústav geologických věd realizuje základní i aplikovaný výzkum na poli mineralogie, petrologie a ekonomické geologie; sedimentologie, fyzikální a strukturální geologie jakož i geomechaniky a inženýrství, hydrogeologie, geochemie i paleontologie. Ústav fyziky Země je monitorovacím centrem pro zemětřesení, seismologii a výzkum aktivní tektoniky.

Pro podrobnější informace navštivte stránky ústavů:

Geografický ústav

Ústav geologických věd

Ústav fyziky Země