Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika, tel. +420 532146269, fax +420 541211214

 
Mykologická exkurze 2007
severní předhůří Žďárských vrchů, Kameničky 12.–15. října, Budislav 18.–21. října, Čachnov 21.–24. října

 
Seznam zaznamenaných druhů makromycetů (záznamy pořídili: Martina Vašutová /UP Olomouc/, Daniel Dvořák & Petr Hrouda)

12. 10. 2007:   Kameničky, vesnice + Vojtěchův kopec - louky s roztroušenými stromy, místy podmáčené
13. 10. 2007:   Kameničky, les západně od obce - kulturní smrčina s občasnou příměsí
14. 10. 2007:   jižně od Herálce, Žákova hora - letitá bučina + smrčiny cestou ke Kocandě
18. 10. 2007:   Budislav, les JZ od Nového rybníka - smrčina s příměsí jiných porostů
19. 10. 2007:   Budislav, les severně od silnice do Proseče směrem k Toulovcovým Maštalím - borůvkový bor na písčitém podkladu
20. 10. 2007:   Budislav, JZ od obce, oblast Posekanec–Horní les - směs porostů, převládají smrčiny s vtroušeným bukem
21. 10. 2007:   Čachnov, obec a les západně od obce - smrčiny a vzrostlá bučina
22. 10. 2007:   Čachnov, les jižně od obce + podmáčené loučky u Svratouchu (Koskova louka)
23. 10. 2007:   Čachnov, les východně od obce + lesíky mezi loukami (podél potoka, olšina aj.)
 
Agaricus cf. arvensis - pečárka (žampion) ovčí 13
Agaricus campestris - pečárka (žampion) polní 13
Aleuria aurantia - mísenka oranžová 13 14
Amanita battarae (= A. umbrinolutea) - pošvatka (muchomůrka) žlutoolivová 13 22
Amanita mappa (= A. citrina) - muchomůrka citrónová 13 19
Amanita muscaria - muchomůrka červená 12 13 14 18 19 20 21 22 23
Amanita muscaria var. aureola - muchomůrka červená zlatá 21
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 23
Amanita regalis - muchomůrka královská 13
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 12 13
Amanita subgen. Amanitopsis - pošvatka 14 18 20 21 22
Antrodia heteromorpha - outkovka různotvará 22
Antrodia sp. indet. - outkovka 19
Armillaria cf. cepistipes (nebo A. gallica) - václavka cibulkotřenná 12 18 19 20
Armillaria sp. indet. - václavka 12 14 21
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 14 21
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový 13
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 13 23
Bisporella citrina - voskovička citrónová 14
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 14 18 21
Boletus edulis - hřib smrkový 12 13 14 18 19 20 21 22 23
Boletus erythropus - hřib kovář 13 18 19 23
Bovista nigrescens - prášivka černající 13
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý 21 23
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 12 13 18 19 21 22 23
Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá 13 18 22
Chalciporus piperatus - hřib peprný 13 14 19 20 21 22
Chondrostereum purpureum - pevník nachový 18
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 19
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 13 14 18 21 22 23
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 13 14 20 21 22 23
Clavulina rugosa - kuřátečko svraskalé 14
Clavulinopsis helvola - kyjovečka hnědavá 12 13
Clitocybe cf. brumalis (nebo C. ditopa) - strmělka říjnová 22
Clitocybe odora - strmělka anýzka 23
Clitocybe cf. phyllophila - strmělka listomilná 12 13 18 19
Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá (22+23 cf.) 13 22 23
Clitopilus prunulus - mechovka obecná 12 13 14 19 20
Collybia cookei - penízovka Cookeova 21 22
Conocybe sp. indet. - kuželenka (čepičatka) 20
Coprinus atramentarius - hnojník inkoustový 14 23
Coprinus comatus - hnojník obecný 19
Coprinus micaceus - hnojník třpytivý 21
Coprinus cf. silvaticus - hnojník lesní 20 22
Coprinus sp. indet. - hnojník 12
Cortinarius paleaceus - pavučinec plevnatý 12
Cortinarius pholideus - pavučinec šupinonohý 12
Cortinarius trivialis - pavučinec osikový 13
Cortinarius subgen. Sericeocybe sect. Anomalii - pavučinec 19 22
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 12 19 21 22 23
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 12 13 19 22
Crepidotus applanatus - trepkovitka zploštělá 14
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 21
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 12 13 21 22
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 13 21
Cystoderma terrei - zrnivka rumělková 13
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 13 18 19 20 21 22 23
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 12 19 23
Dentipellis fragilis - ostnateček křehký 14
Dermocybe bataillei - kožnatka (kožohlav) Batilleova 23
Dermocybe cinnamomea - kožnatka (kožohlav) skořicová 14 22 23
Dermocybe semisanguinea - kožnatka (kožohlav) polokrvavá 13 19 21
Dermocybe uliginosa - kožnatka (kožohlav) bažinná 14
Dermocybe sp. indet. - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) 12 13 18 19
Diatrype disciformis - korovitka terčovitá 14 21
Entoloma rhodopolium var. nidorosum - závojenka vmáčklá páchnoucí 13
Entoloma turbidum - závojenka buřičská 13
Entoloma sp. indet. - závojenka 12 13 18 22
Exidia plana - černorosol bukový 14 18 21
Exidia saccharina - černorosol borový 13
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 13 14 19 20 22 23
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 14 23
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (= č. okrajová) 14 19 22 23
Galerina sp. indet. - čepičatka 12 14 21 22
Ganoderma lipsiense - lesklokorka ploská 13 18 20 21
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 13 14 22
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 13 23
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 13 20 22 23
Gymnopilus penetrans (= G. hybridus) - šupinovka pařezová 13 14 18 20 21 22 23
Gymnopus dryophilus (= Collybia c.) - penízovka dubová 20 22
Handkea excipuliformis (= Calvatia e.) - plešivka (pýchavka) palicovitá 13 19
Hapalopilus rutilans - hlinák červenající 14 20
Hebeloma mesophaeum (agg.) - slzivka opásaná 22
Hebeloma spp. indet. - slzivky 12 13 19
Helvella elastica - chřapáč pružný 14
Hericium coralloides - korálovec bukový 14
Heterobasidion annosum - kořenovník vrstevnatý 13 19 22
Hirneola auricula-judae - ucho Jidášovo 18
Hohenbuehelia fluxilis - hlíva dvouvýtrusá 23
Hydnum rufescens - lišák ryšavý 21
Hygrocybe cf. coccinea - voskovka šarlatová 13
Hygrocybe psittacina - voskovka papouščí 13
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 21
Hygrocybe sp. indet. - voskovka 12
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 12 13 14 18 19 20 21 22 23
Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná 13
Hygrophorus hypothejus - šťavnatka pomrazka 12 13 18 22
Hygrophorus lucorum - šťavnatka modřínová 13
Hygrophorus pratensis - šťavnatka luční 12 13
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 13 14 18 20 21 22
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 13 14 18 19 21 22 23
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 12 13 14 18 19 21 22 23
Hypholoma marginatum - třepenitka roztroušená 13 14 22
Hypholoma cf. polytrichi (nebo H. udum) - třepenitka ploníková 22
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová 12 14
Hypocrea sp. (anamorfa Trichoderma sp.) - masenka 14
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 18
Hypomyces viridis (anamorfa) - nedohub zelený 13
Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený 14
Hypoxylon sp. indet. - dřevomor 14
Inocybe cf. napipes - vláknice tuřínonohá 21 22
Inocybe sp. indet. - vláknice 12
Inonotus radiatus - rezavec lesknavý 23
Ischnoderma resinosum - smolokorka buková 14 21
Kuehneromyces mutabilis (= Pholiota m.) - opeňka měnlivá 12 14 20
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 13 14 21 23
Laccaria cf. laccata - lakovka laková 12 14 19 22
Laccaria proxima - lakovka statná 13 18
Lactarius blennius - ryzec zelený 20 21
Lactarius deliciosus - ryzec pravý 12 13
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 13 14 18 20 22
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný 12 13
Lactarius helvus - ryzec hnědý 13 22
Lactarius lignyotus - ryzec čerbnohlávek 14
Lactarius mitissimus - ryzec oranžový 12 13 14 22
Lactarius necator - ryzec šeredný 12 22 23
Lactarius picinus - ryzec datlí 13
Lactarius porninsis - ryzec modřínový 14 20
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 12
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 13 18 19 20 21 22 23
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 14 21 22 23
Lactarius trivialis - ryzec severský 12
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 13
Leccinum brunneogriseolum - kozák hnědošedý 12 18 20
Leccinum rufum - křemenáč osikový 13 14
Leccinum scabrum - kozák březový 12 18 19
Leccinum variicolor - kozák barvoměnný 12
Leccinum versipelle - křemenáč březový 13
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 13 20
Lepista nebularis - strmělka mlženka 12 13 20
Lepista nuda - čirůvka fialová 12 13 14 18 22 23
Lycoperdon molle - pýchavka čokoládová (= p. hnědá) 22
Lycoperdon nigrescens (= L. foetidum) - pýchavka horská 12 13 18 22
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 12 20 22 23
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 14
Lyophyllum connatum - líha srostlá 14
Lyophyllum fumosum - líha klubčitá 18
Macrolepiota procera - bedla vysoká 19
Macrolepiota rachodes - bedla červenající 12 14 19 20
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 12 22 23
Marasmius alliaceus - špička cibulová 14
Marasmius oreades - špička travní (š. obecná) 12 13 20
Marasmius scorodonius - špička česneková 20
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 18
Meripilus giganteus - vějířovec obrovský 14
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 22
Micromphale perforans (= Marasmiellus p.) - špička provrtaná 13 21 22
Mycena capillaris - helmovka vlasová 21
Mycena cinerella - helmovka šedá 14 22
Mycena crocata - helmovka šafránová 14
Mycena epipterygia - helmovka slizká 13 20 21 22 23
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 12 13 14 20 21 22 23
Mycena galopus - helmovka mléčná 21 22
Mycena haematopus - helmovka krvonohá 14
Mycena maculata - helmovka skvrnitá 14 23
Mycena pura - helmovka ředkvičková 12 21
Mycena rosella - helmovka narůžovělá 13
Mycena stipata (= M. alcalina) - helmovka louhová 22
Mycena zephirus - helmovka zefírová 18
Mycena sp. indet. - helmovka 12 18
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 14 23
Neobulgaria pura - rosoloklihatka čirá 14
Oligoporus ptychogaster (anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 18 22 23
Panellus serotinus - pařezník pozdní 14
Paxillus involutus s. l. - čechratka podvinutá 12 13 14 18 19 20 21 22 23
Peziza sp. indet. - řasnatka (kustřebka) 14
Phallus impudicus - hadovka smrdutá 23
Pholiota alnicola - šupinovka olšová 12
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 14 21
Pholiota populnea (= P. destruens) - šupinovka zhoubná 18
Pholiota scamba - šupinovka drobná 13
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 12 14 18 22
Phyllotopsis nidulans - hlíva hnízdovitá 22
Piptoporus betulinus - březovník obecný 12 23
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná 13 14 19 21
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 14 21 23
Pluteus cervinus - štítovka jelení 14
Pluteus cf. ephebeus - štítovka jinošská 22
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 23
Pluteus sp. indet. - štítovka 22
Polyporus brumalis - choroš zimní (= poloplástvový) 22 23
Porphyrellus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý 14
Postia caesia (= Tyromyces c.) - bělochoroš modravý 13 20 22
Psathyrella cernua - křehutka puklinová (= k. slonovinová) 21
Psathyrella murcida - křehutka líná (ale líná není :o) 21
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 14 21
Psathyrella spadicea - křehutka čokoládová 12
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá 13 14 20
Psilocybe cf. arcana - lysohlávka tajemná 20
Psilocybe bohemica - lysohlávka česká 13
Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá 12 13 22
Resupinatus applicatus - hlíva připjatá 18
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová 13
Rhodocollybia butyracea var. asema - penízovka kuželovitá 12 13 14 18 19 20 21 22 23
Rhodocollybia filamentosa - penízovka vláknitá 19 22
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 13 14 19
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 21
Russula aeruginea - holubinka trávozelená 12 14
Russula azurea - holubinka azurová 13
Russula caerulea (= R. amara) - holubinka hořká 13 18
Russula chloroides - holubinka akvamarínová 18 22 23
Russula emetica - holubinka vrhavka 13 18 22
Russula erythropoda (= R. xerampelina) s. l. (12 s. str.) - holubinka révová 12 13
Russula fellea - holubinka žlučová 19 20 21 22 23
Russula fragilis - holubinka křehká 14
Russula mairei - holubinka nádherná 14 23
Russula mustelina - holubinka kolčaví 13
Russula nigricans - holubinka černající 22
Russula cf. nitida - holubinka lesklá 12
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 13 14 20 21 22 23
Russula polychroma (= R. integra) - holubinka celokrajná 13 21
Russula puellaris - holubinka dívčí (18 cf.) 18 21 22
Russula sardonia - holubinka jízlivá 12 13 18
Russula cf. silvestris - holubinka lesní 21
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 20 21
Schizopora cf. radula - pórnovitka obecná 14
Scleroderma citrinum - pestřec obecný 13 14 19
Serpula himantoides - dřevomorka lesní 21
Setulipes androsaceus (= Marasmius a.) - špička žíněná 13 20 21 22
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 14 18 21 23
Stereum rameale - pevník větevný 14 18
Stereum rugosum - pevník korkovitý 21
Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící 13
Strobilurus esculentus - penízovka smrková 21 22
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 12 21 22 23
Stropharia caerulea - límcovka modrá 12 13 14 18
Suillus bovinus - klouzek kravský 12 19
Suillus granulatus - klouzek zrnitý 19
Suillus grevillei - klouzek sličný (= modřínový) 13 18 19 20
Suillus luteus - klouzek obecný 12 13 18 19
Suillus variegatus - klouzek (hřib) strakoš 19
Tephrocybe sp. indet. - líha / penízovka (různé pojetí českého jména rodu) 18
Thelephora palmata - plesňák zápašný 13
Thelephora terrestris - plesňák zemní 13 14 23
Trametes versicolor - outkovka pestrá 18 20 21
Tremella encephala - rosolovka průsvitná 13
Tremella foliacea - rosolovka listovitá 18
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 14 23
Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá 12 13 18 20
Tricholoma imbricatum - čirůvka střechovitá 22
Tricholoma populinum - čirůvka topolová 13 14 18 20
Tricholoma portentosum - čirůvka havelka 13 19
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 14 21 22
Tricholoma cf. scalpturatum - čirůvka šedožemlová 22
Tricholoma terreum - čirůvka zemní 19
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 13
Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná 14
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 12 13 19 22
Vascellum pratense (= V. depressum) - pýchavka (popelnička) stlačená 12
Xerocomus badius - suchohřib hnědý 12 13 14 18 19 20 21 22 23
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 20
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 13 14 18 20 21 23
Xerocomus subtomentosus - suchohřib plstnatý 12 19
Xylaria carpophila - dřevnatka číškomilná 21
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 14
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 22

Bonusové fotografie: lichenologická momentka (Hypogymnia physodes), táborová specialita: sucháč s pisoáry, jak vypadá půlka října v Maštalích a neklop zrak, vždyť je to jenom houba (Handkea excipuliformis)

Veškeré fotografie z budislavské exkurze (od Toma Bárty) jsou k vidění na http://tom-barta.rajce.idnes.cz/07-10-mykologicka_exkurze/

Díky za ubytování v Kameničkách Ústavu biologie obratlovců, za Budislav pionýrské skupině Marie Sedláčkové z Litomyšli a za Čachnov PS Slunovrat z Brna.
 

Poslední změna na této stránce: 20. 11. 2007

Veškeré náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz

Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie