MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2014
Oravské Beskydy: Oravská Lesná 2.–5. října, Oravská Polhora 5.–8. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
V roce 2014 byly mykologické exkurze vedeny do oblasti Oravy. Letošní ročník je zaměřen na ukázku mykobioty přirozených smrčin a smíšených lesů v karpatské oblasti, jakož i druhotného bezlesí (horské louky, pastviny) a rašelinných biotopů.
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jan Běťák & Petr Hrouda)

  2. 10. 2014:   Oravská Lesná, lyžařské středisko OravaSnow (u Juríkova potoka při soutoku s Magurským potokem), les severně směrem k vrchu Juriková, smrčina s příměsí jedle a listnáčů
  3. 10. 2014:   Oravská Lesná, OravaSnow, sjezdovky, pastviny a rozptýlené lesíky (smrčina s příměsí jiných dřevin) jižně směrem k osadě Lehotská
  4. 10. 2014:   Oravská Lesná, OravaSnow, údolí Juríkova potoka západně směrem k osadě Tanečník, různověká smrčina, vrbové porosty a zarůstající loučky

  5. 10. 2014:   Oravská Polhora, Slaná Voda, hřeben JV od chaty (mezi potoky Vonžovec a Soľný potok), smrko-jedlina s vtroušenými listnáči
  6. 10. 2014:   Oravská Polhora, Slaná Voda, Hviezdoslavova alej (smrčina podél cesty), louky před a za Hviezdoslavovou horární, údolí potoka Záhoranka (podmáčená smrčina, na svazích s bukem a jedlí + porosty vrb, olší, bříz a údolní loučky)
  7. 10. 2014:   Oravská Polhora, Slaná Voda, okolí rašeliniště Slaná Voda (rašelinná smrčina, místy olše a vrby), údolí potoka Vonžovec (borůvková smrčina)
 
Agaricus arvensis - pečárka (žampion) ovčí 3
Agaricus augustus - pečárka (žampion) vzácná 6
Agaricus urinascens (= A. macrosporus) - pečárka (žampion) velkovýtrusá 2 cf.
Albatrellus cristatus - krásnopórka hřebenitá 3 5 6
Albatrellus ovinus - krásnopórka mlynářka (choroš ovčí) 3
Amanita battarae (= A. umbrinolutea) - muchomůrka (pošvatka) žlutoolivová 3
Amanita excelsa (= A. spissa) - muchomůrka šedivka 3 4 6
Amanita muscaria - muchomůrka červená 2 3 4 6
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 3
Amanita regalis - muchomůrka královská 6
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 3 5 6
Amanita submembranacea (= Amanitopsis s.) - muchomůrka (pošvatka) blanitá 3
Ampuloclitocybe clavipes (= Clitocybe c.) - strmělka kyjonohá 3 6
Amylostereum areolatum - pevník smrkový 4
Antrodia heteromorpha - outkovka různotvará 6
Antrodia serialis - outkovka řadová 5
Armillaria ostoyae - václavka smrková 4 cf. 5 6
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 4
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 2 4 6
Bisporella citrina - voskovička citrónová 2 4
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 3
Boletus badius (= Xerocomus b., Imleria badia) - (sucho)hřib hnědý 2 3 4 5 6 7
Boletus calopus - hřib kříšť 3 6
Boletus edulis - hřib smrkový 2 3 4 6
Boletus erythropus - hřib kovář 2 3 4
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 2 3 5 6 7
Cantharellus amethysteus - liška ametystová 2
Cantharellus cibarius - liška obecná 2 3 4 6
Chalciporus piperatus - hřib peprný 2 3 5 6 7
Chlorociboria aeruginascens (= Chlorosplenium a.) - zelenitka měděnková 7
Clavariadelphus ligula - kyj jazýčkovitý 3 4 5 6 7
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 2 5
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 2 3 5 6 7
Clavulina coralloides var. bicolor - kuřátečko hřebenité dvoubarvé 2 3
Clavulina rugosa - kuřátečko svraskalé 2 3
Clavulinopsis helvola - kyjovečka hnědavá 3 4 6
Climacocystis borealis - plstnateček severský 4 5 6
Clitocybe ditopus - strmělka aromatická 5 6
Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá 3 cf. 5 7
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 2 3 7
Clitocybe odora - strmělka anýzka 2 4
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná 3 6 7
Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá 6
Clitocybe spp. indet. - strmělky 2 4
Clitopilus prunulus - mechovka obecná 2 3 6 7
Conocybe sp. indet. - sametovka (čepičatka) 6
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 6
Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový 2 7
Coprinus comatus - hnojník obecný 2
Cortinarius alnetorum - pavučinec olšový 7
Cortinarius anomalus - pavučinec odchylný 3 4 5 s.l. 6 s.l.
Cortinarius armillatus - pavučinec náramkovitý 6
Cortinarius bataillei (= Dermocybe b.) - pavučinec (kožnatka) Batailleův 3 7
Cortinarius bolaris - pavučinec červenošupinný 6
Cortinarius brunneus - pavučinec brunátný 7
Cortinarius cinnamomeus (= Dermocybe c.) - pavučinec (kožnatka) skořicový 2 3 4 5 6 7
Cortinarius collinitus - pavučinec plavooranžový 6
Cortinarius croceoconus (= Dermocybe c.) - pavučinec (kožnatka) měďový 7
Cortinarius croceus (= Dermocybe c.) - pavučinec (kožnatka) šafránový 4 6
Cortinarius delibutus - pavučinec natřený 3 4 6
Cortinarius flexipes - pavučinec promodralý (též p. pelargoniový) 6 s.l. 7
Cortinarius glaucopus - pavučinec sivonohý 3 6
Cortinarius infractus - pavučinec olivový 2 4 5
Cortinarius malicorius (= Dermocybe m.) - pavučinec (kožnatka) oranžovolupenný 3
Cortinarius obtusus - pavučinec tupý 6
Cortinarius sanguineus (= Dermocybe s.) - pavučinec (kožnatka) krvavý 2 3 4 5 7
Cortinarius scaurus - pavučinec datlový 3
Cortinarius semisanguineus (= Dermocybe s.) - pavučinec (kožnatka) polokrvavý 3 5
Cortinarius traganus - pavučinec kozlí 6 7
Cortinarius tubarius (= Dermocybe sphagneti) - pavučinec (kožnatka) mokřadní 7
Cortinarius variecolor - pavučinec měnlivý 4 6 7
Cortinarius varius - pavučinec různý 2 3 5 6 7
Cortinarius vibratilis - pavučinec míhavý 3 6 7
Cortinarius violaceus - pavučinec fialový 4
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 4 5
Cortinarius subgen. Telamonia, druh ze skupiny C. fasciatus 6
Craterellus tubaeformis (= Cantharellus t.) - liška nálevkovitá 2 3 4 5
Crucibulum laeve - pohárovka obecná 4
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 4
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 3 4 5 6
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 3 5
Cystodermella cinnabarinum (= Cystoderma terrei) - zrnivka rumělková 3
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 2 3 6 7
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 3 6
Elaphocordyceps ophioglossoides (= Cordyceps o.) - housenice cizopasná 4 5 6
Entoloma cetratum - závojenka štítovitá 3 6
Entoloma subgen. Nolanea - zvonovka 6
Exidia recisa - černorosol terčovitý (též č. vrbový) 4 6
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 3 4 5 6 7
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (též č. okrajová) 2 3 6 7
Galerina sp. indet. - čepičatka 3 7
Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá 4
Geastrum quadrifidum - hvězdovka smrková 4
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 2
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 3 4 5 6 7
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 3 6 7
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka (plaménka) pařezová 2 3 5
Gymnopus foetidus (= Micromphale f., Marasmiellus f.) - špička páchnoucí 2
Gymnopus perforans (= Micromphale p., Marasmiellus p.) - špička provrtaná 4 6
Gyromitra infula - ucháč čepcovitý 2 3 5 7
Hebeloma mesophaeum (agg.) - slzivka opásaná 7
Helvella crispa - chřapáč kadeřavý 5
Helvella elastica - chřapáč pružný 2 7
Hydnellum concrescens - lošákovec pásovaný (= l. kruhatý) 7
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 2 3 4 5
Hydnum rufescens (agg.) - lišák ryšavý 3 4 5 6
Hygrocybe chlorophana - voskovka citrónová 3 4 5 6
Hygrocybe coccinea - voskovka šarlatová 5
Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá 2
Hygrocybe laeta - voskovka veselá 3 4
Hygrocybe miniata - voskovka krvavá 4 6
Hygrocybe psittacina - voskovka papouščí 3 4
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 3 4 5 6
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 5 6 7
Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná 3 5 6 7
Hygrophorus discoideus - štavnatka terčovitá 3 7
Hygrophorus olivaceoalbus - štavnatka olivově bílá 4 6
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 3 4 5 6 7
Hymenochaete tabacina - kožovka tabáková 6
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 2 3 4 5 6 7
Hypholoma elongatum - třepenitka prodloužená 6 7
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 3 5 7
Hypholoma marginatum - třepenitka roztroušená 4 5 6 7
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 3 7
Hypomyces viridis (anamorfa) - nedohub zelený 3 4
Infundibulicybe geotropa (= Clitocybe g.) - strmělka veliká 3 4 6
Inocybe bongardii - vláknice Bongardova 4
Inocybe cincinnata - vláknice plavohnědá 3 cf. 6
Inocybe geophylla - vláknice zemní 2 3 4 6 7
Inocybe whitei (= I. pudica) - vláknice zardělá 4 5 6
Inocybe sp. indet. - vláknice 4 5
Inonotus radiatus - rezavec lesknavý 6
Ischnoderma benzoinum - smolokorka pryskyřičnatá 4
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 7
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 2 3 4 5 7
Laccaria laccata s. l. (incl. L. affinis) - lakovka laková 2 4 5 7
Laccaria proxima - lakovka statná 4 6
Lactarius albocarneus - ryzec bledoslizký 3 5
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 2 3 4 5 6
Lactarius fulvissimus - ryzec žlutohnědý 4
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný (též r. kokoska) 3 7
Lactarius helvus - ryzec hnědý 4 6 7
Lactarius lignyotus - ryzec černohlávek 3 5 6 7
Lactarius picinus - ryzec smoločerný (též r. datlí) 2 3 4 5 6 7
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 3 6
Lactarius salmonicolor - ryzec lososový 2 3 5 6
Lactarius scrobiculatus - ryzec ďubkovaný 2 3 4 6 7
Lactarius tabidus (= L. theiogalus) - ryzec liškový 6 7
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 5 6
Lactarius vietus - ryzec scvrklý 6
Leccinum rufum - křemenáč osikový 4 5
Lentinellus cochleatus - houžovec hlemýžďový 2 6
Lepiota cristata - bedla hřebenitá 2 6
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 3
Lepista nuda - čirůvka fialová 2 6 7
Lycoperdon excipuliforme (= Handkea, Calvatia) - plešivka (pýchavka) palicovitá 2 4 6
Lycoperdon nigrescens (= L. foetidum) - pýchavka horská 2 5 6
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 2 3 5 6
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 5
Lycoperdon utriforme (= Handkea u., Calvatia u.) - plešivka (pýchavka) dlabaná 3
Lyophyllum connatum - líha srostlá 2 4
Macrolepiota procera - bedla vysoká 6
Macrolepiota rachodes (= Chlorophyllum r.) - bedla červenající 3 4 6 7
Macrotyphula juncea - kyj niťovitý 6
Marasmius oreades - špička travní (též š. obecná) 3
Mycena aetites - helmovka šedolupenná (též h. ovocná) 6
Mycena aurantiomarginata - helmovka zlatobřitá 3 6
Mycena epipterygia - helmovka slizká 2 3 4 5 6 7
Mycena epipterygia var. viscosa - helmovka lepkavá 2
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 7
Mycena galopus - helmovka mléčná 3 4 6 7
Mycena haematopus - helmovka krvonohá 7
Mycena leucogala - helmovka bělomléčná 7
Mycena pura - helmovka ředkvičková 2 3 4 5 6 7
Mycena rosella - helmovka narůžovělá 2 3 4 7
Mycena vulgaris - helmovka obecná 6
Mycena zephirus - helmovka zefírová 2 5
Myxomphalia maura - kalichovka spáleništní 2 6
Naucoria luteofibrillosa (= Alnicola l.) - kržatka (olšovička) 7 cf.
Naucoria sp. indet. (Alnicola sp. indet.) - kržatka (olšovička) 6
Panellus mitis - pařezník jemný 4 5
Parasola plicatilis - hnojník řasnatý 2
Paxillus involutus (agg.) - čechratka podvinutá 6
Peziza badia - řasnatka (kustřebka) hnědá 6
Phanerochaete sanguinea - kůrovka (kornatec) krvavá 4
Phellinus hartigii - ohňovec Hartigův 5
Phellinus punctatus - ohňovec tečkovaný 3 6
Phellodon melaleucus (= P. connatus) - lošáček tmavý 6
Phlebia centrifuga - žilnatka bledá 3
Pholiota flammans - šupinovka ohnivá 2 5
Pholiota gummosa - šupinovka gumovitá 6
Pholiota lubrica - šupinovka hnědočervená 2 4
Pholiota spumosa - šupinovka borová 2
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 6
Piptoporus betulinus - březovník obecný 6
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 6
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 3
Pluteus cervinus - štítovka jelení 6
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 2
Pluteus umbrosus - štítovka stinná 5
Polyporus brumalis - choroš zimní (též ch. poloplástvový) 6 7
Porphyrellus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý 4
Postia caesia (= Oligoporus caesius) - bělochoroš modravý 2 3 4 5
Postia ptychogaster (= Oligoporus p.; anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 6 7
Postia stiptica (= Oligoporus stipticus) - bělochoroš hořký 3 6 7
Postia tephroleuca (= Oligoporus tephroleucus) - bělochoroš našedlý 6 cf.
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá 4
Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý 2 5 6
Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková 6
Ramaria abietina (= R. ochraceovirens) - kuřátka zelenající 3
Ramaria apiculata - kuřátka nazelenalá 5
Ramaria eumorpha (= R. invalii) - kuřátka Invalova 7
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová 3 6 7
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 3 4 5 6 7
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 4 7
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 4
Russula ametysthina - holubinka ametystová 5
Russula azurea - holubinka azurová 6
Russula emetica - holubinka vrhavka 2 3 6 7
Russula fellea - holubinka žlučová 2 6
Russula fragilis - holubinka křehká 3 6
Russula graveolens - holubinka slanečková 6
Russula integra (= R. polychroma) - holubinka celokrajná 3
Russula mustelina - holubinka kolčaví 3 5 6 7
Russula nauseosa - holubinka raná 6
Russula nigricans - holubinka černající 5 6
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 2 3 4 5 6
Russula puellaris - holubinka dívčí 6
Russula pumila (= R. alnetorum) - holubinka olšinná 6
Russula queletii - holubinka Quéletova 2 3 4 5 6 7
Russula vesca - holubinka mandlová 3
Russula viscida - holubinka lepkavá 5
Russula xerampelina (= R. erythropus) s. l. - holubinka révová 3
Sarcodon imbricatus - lošák (masozub) jelení 2 4 6 7
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 2 4 6
Scutellinia cejpii - kosmatka Cejpova 5 cf.
Scutellinia sp. indet. - kosmatka 4 6
Skeletocutis amorpha - kostrovka beztvará 2 5
Spinellus sp. - houbáš (též ježohubka) 4 5 6
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 3
Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící 4 5 6
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 2 3 4 7
Stropharia coronilla - límcovka věnčená 6
Tephrocybe rancida (= Lyophyllum rancidum) - líha páchnoucí 3 4
Thelephora palmata - plesňák zápašný 3 4 6
Thelephora terrestris - plesňák zemní 7
Trametes versicolor - outkovka pestrá 5 6
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 3 4
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 4 5 6
Tricholoma bufonium (= T. sulphureum s. l.) - čirůvka žabí 5
Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá 2 3 5 6 7
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 3 4 5 6
Tricholoma terreum - čirůvka zemní 6
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 4
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 2 3 4 5 6 7
Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná 6
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 3 4 6 7
Tubaria furfuracea s. l. (incl. T. hiemalis) - kržatka otrubičnatá (též k. zimní) 6
Volvariella gloiocephala - kukmák okázalý 6
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 5
Xerocomus ferrugineus - suchohřib osmahlý 2 3
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 5 6 7
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 2 5
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 2
 

Poslední změna na této stránce: 19. 11. 2015
Náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie