MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2016
Krkonoše: Velká Úpa 28. září–1. října, Horní Malá Úpa 1.–4. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
V roce 2016 byly mykologické exkurze vedeny do východních Krkonoš. Letošní ročník je zaměřen na ukázku mykobioty horských lesů v sudetské oblasti (přirozené smrčiny s příměsí zejména břízy, jeřábu a klenu), jakož i horských luk a porostů nad hranicí lesa (kleč a alpinské bezlesí).
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jakub Salaš, Monika Kolényová & Petr Hrouda)

28.   9. 2016:   Velká Úpa, louka pod vlekem na Portášky + okolní les (smrčina, na okraji, klen, jeřáb, bříza) [a]; svah pod Sagasserovými boudami a dno Messnerova dolu, smrčina [b]
29.   9. 2016:   Velká Úpa, údolí Žlebského potoka, smrčina (občas příměs: jeřáb, buk, bříza), místy prosvětlená místa s bylinným podrostem (podél potoka) [a]; smrčina podél cesty Portášky–Růžohorky–Růžová hora (v podrostu dominuje borůvka a třtina chloupkatá) [b]; Růžová hora–Sněžka, kleč s příměsí smrku a jeřábu, v podrostu borůvka a brusinka [c]
30.   9. 2016:   Velká Úpa, Javoří důl, podél cesty (smrk + klen, jeřáb, jíva, bříza), enkláva Červenokostelecké boudy [a]; severní úbočí Černé hory, cesta mezi rozc. Pod Kolínskou boudou a Václavákem, kolem rašeliniště a Pardubických bud, borůvková smrčina [b]; Černohorská rašelina (otevřené rašeliniště + rozptýlený smrk, kleč, šicha) + okolní podmáčená smrčina [c]

  1. 10. 2016:   Horní Malá Úpa, osady Černá Voda a Červená Voda, louky a pastviny s rozptýlenými stromy [a]; údolí Malé Úpy (pod soutokem s Černou vodou) a svah na levém břehu, borůvková smrčina s příměsí (bříza, jeřáb, klen) [b]
  2. 10. 2016:   Horní Malá Úpa, západně od Pomezních bud při žluté turistické stezce, pastviny a louky, místy podmáčené [a]; smrčina mezi Horní Malou Úpou a chatou Jelenka, při kraji podmáčená, místy příměs (bříza, jeřáb, olše šedá) [b]; jihovýchodní a jihozápadní svahy Svorové hory, závěr údolí Dobytčího potoka, smrčina s příměsí jeřábu, místy podmáčená [c]; Svorová hora a Obří hřeben, kleč s vtroušeným smrkem, v podrostu vřes, borůvka a brusinka [d]
  3. 10. 2016:   Horní Malá Úpa, západní úbočí Pomezního hřebene, mladý a místy rozvolněný porost – smrk, jeřáb, jíva, bříza [a]; západní úbočí Pomezního hřebene, porost borovice (Pinus cf. contorta) s příměsí břízy a smrku [b]; Pomezní hřeben, vrcholová partie, smíšený porost smrku a kleče [c]; při "Pohádkové naučné stezce" na (jiho-)západním úbočí Pomezního hřebene – lesní cesta a okraje porostů (smrk, bříza aj.) [d]
 
Agrocybe dura - polnička tuhá 1a
Aleuria scotica (= Melastiza s.) - mísenka skotská 3a
Alutaceodontia alutacea (= Hyphodontia a.) - kornatec tenkovýtrusý 1b
Amanita fulva (= Amanitopsis f.) - muchomůrka (pošvatka) plavá (též ryšavá) 3b
Amanita muscaria - muchomůrka červená 28ab 29abc 30ab 1a 2b
Amanita regalis - muchomůrka královská 1a 2b 3a
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 28b
Amanita submembranacea (= Amanitopsis s.) - muchomůrka (pošvatka) (šedo)blanitá 29a cf. 2bcd
Ampuloclitocybe clavipes (= Clitocybe c.) - strmělka kyjonohá 1b 2c 3ad
Amylostereum areolatum - pevníkovec ztlustlý 28b cf.
Antrodia heteromorpha - outkovka různotvará 29b 30c 2bc
Antrodia serialis - outkovka řadová 28b 30b 1b 2bc 3c
Armillaria sp. indet. - václavka (asi A. gallica nebo A. cepistipes) 29a 1b
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 28b 1a 2c
Ascocoryne sarcoides (anamorfa Coryne dubia) - čihovitka masová 3b
Biscogniauxia repanda - káčovka jeřábová 1a
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 28b
Boletus badius (= Xerocomus b., Imleria badia) - (sucho)hřib hnědý 28ab 29a 30a 2c
Boletus edulis - hřib smrkový 28ab 29ab 30a 1a
Boletus erythropus - hřib kovář 2b
Botryobasidium subcoronatum - pavučiník obecný 1b
Bovista nigrescens - prášivka černající 28a 1a
Bovista plumbea - prášivka šedivá 28a
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý 3d
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 28ab 29ab 30a 1b 2bc 3a
Chalciporus piperatus - hřib peprný 28ab 29c 30a 1a 2bc 3b
Cheilymenia fimicola - žlutěnka mrvní 1a
Chroogomphus helveticus - slizák švýcarský 28b 1b 2c
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 3b
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 1b 2c
Clavulinopsis helvola - kyjovečka ostnovýtrusá (též k. hnědavá) 1a
Clitocybe connata (= Lyophyllum connatum) - líha srostlá 28ab 29ab 30ab 2a
Clitocybe ditopus - strmělka aromatická 28b 2b
Clitocybe fragrans s. l. (incl. C. suaveolens) - strmělka vonná 3a
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 30a
Conocybe sp. indet. - sametovka (čepičatka) 2a
Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový 2a
Cortinarius anomalus s. l. - pavučinec odchylný 28b 29a 1b
Cortinarius bataillei (= Dermocybe b.) - pavučinec (kožnatka) Batailleův 28b 30c 1b 2c 3a
Cortinarius biformis - pavučinec dvojtvárný 30bc
Cortinarius caninus - pavučinec psí 1a
Cortinarius cinnamomeus (= Dermocybe c.) - pavučinec (kožnatka) skořicový 28b 29c 1b
Cortinarius collinitus - pavučinec plavooranžový 2b
Cortinarius croceoconus (= Dermocybe c.) - pavučinec (kožnatka) měďový 30c 2bc
Cortinarius croceus (= Dermocybe c.) - pavučinec (kožnatka) šafránový 30a 2bc
Cortinarius flexipes - pavučinec promodralý (též p. pelargoniový) 28b cf. 29c 30c
Cortinarius flos-paludis - pavučinec 2c cf.
Cortinarius fulvescens - pavučinec naryšavělý 28b
Cortinarius gentilis - pavučinec příbuzný (též p. štíhlý) 1b
Cortinarius hemitrichus - pavučinec plstnatý 3d
Cortinarius obtusus s. l. - pavučinec tupý 2c
Cortinarius pholideus - pavučinec šupinonohý 3b
Cortinarius scaurus - pavučinec datlový 30b 2b
Cortinarius subtortus - pavučinec olivově žlutý 29c 30c
Cortinarius tortuosus - pavučinec zkroucený 2c
Cortinarius uliginosus (= Dermocybe u.) - pavučinec (kožnatka) bažinný 30a 3b
Cortinarius umbrinolens - pavučinec umbrový 29b cf.
Cortinarius subgen. Dermocybe - pavučinec (kožnatka, též kožohlav) 3c
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 28b 29a
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 29b 2c 3b
Craterellus tubaeformis (= Cantharellus t.) - liška nálevkovitá 28b 30a
Crucibulum laeve - pohárovka obecná 30a
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 28b 29a 30b 1ab 2bc 3a
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 28a 29b 1b 2b 3b
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 29b 2c
Datronia mollis - outkovka měkká 3a
Elaphocordyceps ophioglossoides (= Cordyceps o.) - housenice cizopasná 28ab
Elaphomyces granulatus - jelenka obecná 28a
Entoloma cetratum - závojenka štítovitá 2d
Entoloma conferendum - závojenka křížovýtrusá (též z. pastvištní) 2bc 3b
Entoloma sericellum - závojenka hedvábná 1a 2b
Entoloma turbidum - závojenka buřičská 29b
Entoloma sp. indet. - závojenka 30a 1a
Exidia pithya - černorosol smrkový 2b
Exobasidium myrtilli - plíška borůvková 1b
Exobasidium vaccinii - plíška brusinková 29c 30a
Fayodia bisphaerigera - fajodka (kalichovka) osténkatá 2b
Flammula alnicola (= Pholiota a.) - šupinovka olšová 2a
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 28a
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 28ab 29ab 30bc 1b 2bc
Galerina atkinsoniana - čepičatka Atkinsonova 29a 2a
Galerina clavata - čepičatka řídkolupenná 1a 2a
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (též č. okrajová) 30b 2b 3b
Galerina sideroides - čepičatka zvoncovitá 2b
Galerina tibiicystis - čepičatka holeňová 2a cf.
Galerina sp. indet. - čepičatka 28a 29a 30bc 2a
Ganoderma applanatum (= G. lipsiense) - lesklokorka ploská 30a 1b
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 28ab 1a 2b
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 28ab 29c 30ab 1ab 2ac 3bc
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 29c 2b 3c
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka (plaménka) pařezová 2b 3b
Gymnopilus picreus - šupinovka (plaménka) poprášená 30c 2c 3c
Gymnopus acervatus (= Collybia acervata) - penízovka nahloučená 2b
Gymnopus androsaceus (= Setulipes a., Marasmius a.) - špička žíněná 28ab 29a
Gymnopus confluens (= Collybia c.) - penízovka splývavá 28a 29a 30a
Gymnopus perforans (= Micromphale p., Marasmiellus p.) - špička provrtaná 1b 2bc 3ab
Gyromitra infula - ucháč čepcovitý 28b
Hapalopilus rutilans - hlinák červenající 3a
Hebeloma mesophaeum (agg.) - slzivka opásaná 29c 2b cf. 3d
Hebeloma spp. indet. - slzivky 28ab 30a 1a 3b
Heterobasidion annosum (agg.) - kořenovník vrstevnatý 30a
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 1b
Hydnum rufescens (agg.) - lišák ryšavý 28b 30a
Hygrocybe ceracea - voskovka vosková 1a 2b
Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá 2b 3d
Hygrocybe miniata - voskovka krvavá 30b 2c 3ad
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 28b 1a 2b
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 30a
Hygrophoropsis rufa - lištička ryšavá 29a
Hygrophorus olivaceoalbus - štavnatka olivově bílá 30b 3a
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 29b 1a 2c 3b
Hyphoderma argillaceum - kornatec bělošedavý 2b
Hyphodontia alutaria - kornatec kožově žlutý 2c
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 28b 29ab 1b 2b
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 28a
Hypholoma lateritium (= H. sublateritium) - třepenitka cihlová 3b
Hypholoma marginatum - třepenitka roztroušená 28b 29ab 30ab 1a 2c 3b
Hypholoma polytrichi - třepenitka ploníková 2c cf.
Hypholoma udum - třepenitka vlhkomilná 30c
Hypholoma spp. indet. - třepenitky 30c 3c
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 29a
Hypomyces lateritius (nebo H. ochraceus) - nedohub cihlový 30a
Hypomyces viridis (= Peckiella v., H. luteovirens) - nedohub zelený 30c
Inocybe geophylla - vláknice zemní 28b
Inocybe lacera - vláknice plsťovitá 1a 2b
Inocybe mixtilis - vláknice pomíchaná 1a
Inocybe sindonia - vláknice sindonská 28a
Inocybe sp. indet. - vláknice 28a 2c
Ischnoderma benzoinum - smolokorka pryskyřičnatá 1b
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 2b 3a
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 28b 29b
Laccaria laccata s. l. (incl. L. affinis) - lakovka laková 28ab 30ac 1a 2d 3a
Laccaria proxima - lakovka statná 28b 29a 1ab
Laccaria tortilis - lakovka zakroucená 1a
Lactarius aspideus - ryzec lemovaný 3a
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 30a 2b
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný (též r. kokoska) 29a 30a 2b 3b
Lactarius helvus - ryzec hnědý 28b 30c 1b 2b 3ab
Lactarius picinus - ryzec smoločerný (též r. datlí) 30a 1b
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 30a
Lactarius repraesentaneus - ryzec palčivý 1b
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 28b 30a 2bc 3c
Lactarius sphagneti - ryzec rašeliníkový 30c 2c
Lactarius tabidus (= L. theiogalus) - ryzec liškový 3a
Lactarius turpis (= L. necator) - ryzec šeredný 28b 30c 3b
Lactarius vietus - ryzec scvrklý 3b
Leccinum brunneogriseolum - kozák hnědošedý 28a 30a 1b 3b
Leccinum scabrum - kozák březový 30a 3b
Leccinum variicolor - kozák barvoměnný 30a 1b 3b
Leccinum versipelle - křemenáč březový 29a 1ab 3a
Lepiota grangei - bedla Grangeova 30a
Lichenomphalia umbellifera (= L. ericetorum) - kalichovka okoličnatá 3a
Lycoperdon excipuliforme (= Handkea, Calvatia) - plešivka (pýchavka) palicovitá 28a 2a
Lycoperdon nigrescens (= L. foetidum) - pýchavka horská 1a 2c
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 28a 30a 1a 2b
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 28b 29b 30b 2b
Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá 29a 30a
Lyophyllum sp. indet. - líha 30a
Melanoleuca spp. indet. - tmavobělky 30a 1a
Mucronella calva - ostenatka lysá 1b
Mycena epipterygia - helmovka slizká 1a 2c
Mycena epipterygia var. viscosa - helmovka lepkavá 30a
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 28b 29ac 1b 2c 3b
Mycena galopus - helmovka mléčná 28b 2c 3ac
Mycena maculata - helmovka skvrnitá 3c
Mycena megaspora - helmovka velkovýtrusá 30c cf.
Mycena pterigena - helmovka kapradinová 1b
Mycena pura - helmovka ředkvičková 30a 1a
Mycena viridimarginata - helmovka zelenobřitá 3b
Neolentinus lepideus - houževnatec šupinatý 28b
Panaeolus sp. indet. - kropenatec 30a 1a
Panellus mitis - pařezník jemný 2b
Panus conchatus - hlíva fialová 28a 3b
Paxillus involutus (agg.) - čechratka podvinutá 28b 29abc 30ac 1b 2bcd 3bc
Peniophora sp. indet. - kornatka 1a
Peziza badia - řasnatka (kustřebka) hnědá 30ab
Phaeogalera stagnina - čepičatka bažinná 2a
Phaeonematoloma myosotis (= Hypholoma m.) - třepenitka pomněnková 30c
Phallus impudicus - hadovka smrdutá 28a
Phellinus viticola (= Fuscoporia v.) - ohňovec izabelový 2c
Phlebiopsis gigantea (= Phanerochaete g.) - kornatec obrovský 28b
Pholiota flammans - šupinovka ohnivá 28b 29a cf. 1a 3b
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 1b
Pholiota lubrica - šupinovka hnědočervená 3b
Pholiota mixta - šupinovka bledookrová 2bc 3a
Pholiota spumosa - šupinovka borová 29a 3b
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 28b 29ab 1b 2b
Pholiotina vexans - sametovka límcovitá 1a
Pholiotina sp. indet. - sametovka (též čepičatka) 1a
Pleurocybella porrigens - hlíva ušatá 1b 2bc 3b
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná 1a
Pluteus cervinus - štítovka jelení 30b cf.
Polyporus brumalis - choroš zimní (též ch. poloplástvový) 1b
Polyporus squamosus - choroš šupinatý 29a
Polyporus varius - choroš měnlivý 30a
Postia caesia (= Oligoporus caesius) - bělochoroš modravý 28b 29a 30b 1b
Postia fragilis (= Oligoporus fragilis) - bělochoroš křehký 28a
Postia lactea (= Oligoporus lacteus) - bělochoroš mléčný 1a
Postia tephroleuca (= Oligoporus tephroleucus) - bělochoroš našedlý 28a
Postia undosa (= Oligoporus undosus) - bělochoroš vlnitý 2c 3c cf.
Psathyrella lacrymabunda (= Lacrymaria l., P. velutina) - křehutka sametová 2a
Psathyrella pseudogracilis - křehutka štíhlá 2b cf.
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá 1a
Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý 28b 29a 1b
Psilocybe serbica s. l. - lysohlávka tajemná 3b
Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková 1b 2a
Rhodocollybia butyracea f. butyracea - penízovka máslová 28b
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 28a 29a 30a 1a 3a
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 1a
Rhodocybe nitellina - rudoušek lesklý 30b
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 28a
Rickenella fibula - kalichovka oranžová 30b
Russula betularum - holubinka březová 3a
Russula clavipes - holubinka kyjonohá 2b cf. 3b cf.
Russula decolorans - holubinka odbarvená 2c
Russula emetica - holubinka vrhavka 28b 29bc 30bc 1b 2bc 3c
Russula foetens - holubinka smrdutá 2b
Russula fragilis - holubinka křehká 30a 2bc cf. 3b cf.
Russula helodes - holubinka rašelinná 30c
Russula mustelina - holubinka kolčaví 28ab 29ab 2bd
Russula nauseosa - holubinka raná 2b
Russula nigricans - holubinka černající 28a cf.
Russula nitida - holubinka lesklá 3d
Russula nobilis (= R. mairei) - holubinka nádherná 3b
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 28ab 29abc 30b 1ab 2bcd 3c
Russula paludosa - holubinka jahodová 29c
Russula parazurea - holubinka podmračná 3a cf.
Russula queletii - holubinka Quéletova 30a 1ab 2b
Russula vesca - holubinka mandlová 30b 2d
Russula sp. indet. - holubinka 2c
Sarcomyxa serotina (= Panellus serotinus) - pařezník pozdní 3a
Scutellinia sp. indet. - kosmatka 29a 2a
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 3b
Stereum rugosum - pevník korkovitý 2c
Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící 29a 2bc
Strobilurus esculentus - penízovka smrková 29b 30b
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 30ab 1b 2b
Stropharia cyanea (= S. caerulea) - límcovka modrá 1a 2a
Stropharia semiglobata - límcovka polokulovitá 1a
Suillus grevillei - klouzek sličný (též k. modřínový) 2c
Suillus luteus - klouzek obecný 3bc
Suillus variegatus - klouzek (hřib) strakoš 29c
Tapinella atrotomentosa - čechratice černohuňatá 28a
Tephrocybe palustris (= Lyophyllum p.) - penízovka (líha) rašeliníková 30c
Thelephora terrestris - plesňák zemní 28a 30c
Tomentella sp. - vatička 3c
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 28b 1b 2a
Trametes ochracea - outkovka pásovaná (též o. jednobarvá) 30a
Trametes versicolor - outkovka pestrá 30a
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 28b
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 1b
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 29a 1ab 2b 3b
Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná 28b 2c
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 28b 29bc 2bc
Tylospora fibrillosa - kornatečka bradavkovýtrusá 28b 1b
Typhula athyrii - paluška papratková 1b
Veluticeps abietina (= Columnocystis a.) - pevník smrkový 3c
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 29a 1b
Xerocomus ferrugineus - suchohřib osmahlý 28b 30a
Xeromphalina campanella - kalichovka zvonečková 3b
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 30a
 

Poslední změna na této stránce: 25. 1. 2017
Náměty a připomínky směrujte na Petra Hroudu
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie