MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2017
Bílé Karpaty / Javorníky: Brumov 12.–15. října, Študlov 15.–18. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
V roce 2017 byly mykologické exkurze vedeny do východomoravských Karpat. Letošní ročník je zaměřen na ukázku mykobioty karpatských lesů středních poloh (přirozených i kulturních s mozaikou rozmanitých porostů), které se v extenzivně obhospodařované kulturní krajině střídají se sady, loukami a pastvinami.
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jakub Salaš, Monika Kolényová & Petr Hrouda)

12. 10. 2017:   Brumov, pobřežní porost a trávníky podél Brumovky; les SZ od brumovského hradu (směs různých porostů)
13. 10. 2017:   Nedašov - louky a les nad obcí (smíšený porost) - PR Jalovcová stráň (suchý trávník s rozptýlenými jalovci a listnáči) - západní úbočí vrchu Kaňúr (bučina, smrčina, louky s břízami na okraji)
14. 10. 2017:   Vlárský průsmyk - les k PR Okrouhlá (smíšený les) - PR Okrouhlá (listnatý porost s převahou buku, dubu, javoru) - les k PR Sidonie (bučina) - PR Sidonie (pralesovitá bučina s padlými kmeny)

15. 10. 2017:   Študlov, PR Hrádek a přilehlý les (ovocný sad s rozptýlenými jalovci; smíšený les s vysokým zastoupením borovice a břízy)
16. 10. 2017:   Francova Lhota, sjezdovka jižně od obce (mechový trávník), severní úbočí Střelenského vrchu a Čubova kopce (smíšený les s bohatým zastoupením jedle)
17. 10. 2017:   Študlov, louka a les na severním svahu kopce jižně od obce (smrčina s příměsí jiných dřevin); PR Ploštiny (vrcholový les + louky s rozptýlenými stromy, smrk, jedle, líska, bříza) a Ščúrnica (přirozený les, smrk, jedle, buk)

Záznam s označením ° = byla sebrána položka do herbáře Masarykovy univerzity (BRNU)
tr> tr> tr>
 
Agaricus arvensis - pečárka (žampion) ovčí 12 cf. 17
Agaricus bitorquis - pečárka (žampion) opásaná 13
Agaricus semotus - pečárka (žampion) odlišná 12 cf. 16
Agaricus sylvaticus - pečárka (žampion) lesní 12 13 16
Agaricus sylvicola - pečárka (žampion) hajní 16 cf.
Aleuria aurantia - mísenka oranžová 13
Amanita battarae (= A. umbrinolutea) - muchomůrka (pošvatka) žlutoolivová 16
Amanita citrina (= A. mappa) - muchomůrka citrónová 15
Amanita excelsa (= A. spissa) - muchomůrka šedivka 15
Amanita muscaria - muchomůrka červená 12 13 15 17
Amanita muscaria var. aureola - muchomůrka červená zlatá 15
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 13 15 17
Amanita phalloides - muchomůrka zelená (též m. hlízovitá) 13
Amanita regalis - muchomůrka královská 13
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 12 15 17
Amanita submembranacea (= Amanitopsis s.) - muchomůrka (pošvatka) (šedo)blanitá 16 17
Aphanobasidium pseudotsugae - voskovec položelatinózní 16 17
Aporpium caryae (= Protomerulius c., Elmerina c.) - pórovka šedá 14
Armillaria cepistipes - václavka cibulkotřenná 12 cf. 16 cf.
Armillaria gallica - václavka hlíznatá 12 cf.
Armillaria mellea - václavka obecná 13
Armillaria sp. indet. - václavka (asi A. gallica nebo A. cepistipes) 13 14
Artomyces pyxidatus - korunokyjka svícnovitá 12 14
Ascocoryne cylichnium - čihovitka větší 13 14 17
Ascocoryne sarcoides (anamorfa Coryne dubia) - čihovitka masová 13
Auricularia auricula-judae (= Hirneola a.) - ucho Jidášovo 12 14
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový 16
Bisporella citrina - voskovička citrónová 13 14
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 13 14
Bjerkandera fumosa - šedopórka začouzená 12
Bolbitius vitellinus - slzečník žloutkový 12 13 16
Boletus badius (= Xerocomus b., Imleria badia) - (sucho)hřib hnědý 12 13 14 15 16 17
Boletus edulis - hřib smrkový 12 13 15 17
Boletus erythropus - hřib kovář 12 15 16
Boletus erythropus ssp. discolor - hřib kovář odbarvený 16
Bovista nigrescens - prášivka černající 16
Bulgaria inquinans - klihatka černá 14
Calocera furcata - krásnorůžek vidlený 16
Calocera glossoides - krásnorůžek smržovitý 17
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 12 13 17
Ceriporiopsis gilvescens - slizopórka bledoplavá 16°
Cerrena unicolor - outkovka jednobarvá 16
Chalciporus piperatus - hřib peprný 12 16 17
Chondrostereum purpureum - pevník nachový 16
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 13 15 16
Cinereomyces lindbladii - pórnatka Lindbladova (též p. popelavá) 17
Clavariadelphus pistillaris - kyj Herkulův 14
Claviceps cf. microcephala - paličkovice drobná 14
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 16
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 12 15
Clavulina rugosa - kuřátečko svraskalé 13° 16 17
Clavulinopsis helvola - kyjovečka ostnovýtrusá (též k. hnědavá) 15
Climacodon pulcherrimus - šindelovník nádherný 14
Clitocybe connata (= Lyophyllum connatum) - líha srostlá 17
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 12 13 14 15 16 17
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná 15
Clitocybe rivulosa (= C. dealbata) - strmělka odbarvená 16
Clitocybe spp. indet. - strmělky 12
Clitocybula lacerata - penízovka (strmělka) dřípená 16
Clitopilus prunulus - mechovka obecná 12 16 17
Clitopilus sp. indet. - mechovka 16
Coniophora arida - popraška (koniofora) tenká 12 cf.
Coniophora puteana (= C. piceae) - popraška sklepní (též p. smrková) 17
Conocybe aurea - sametovka (čepičatka) zlatá 12 cf.
Conocybe sp. indet. - sametovka (čepičatka) 12 13 16
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 13
Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový 14
Coprinopsis nivea - hnojník sněžný 15
Coprinopsis picacea - hnojník strakatý 14
Coprinus comatus - hnojník obecný 12 13 14 17
Coprinus sp. indet. - hnojník 16
Cordyceps militaris - housenice červená 13
Cortinarius atrovirens - pavučinec zelený 17
Cortinarius aureopulverulentus - pavučinec žlutoslizký 17
Cortinarius aurilicis - pavučinec 13
Cortinarius callochrous s. str. - pavučinec lepobarvý 14
Cortinarius diasemospermus - pavučinec meduňkový 15
Cortinarius dionysae - pavučinec šedomodravý 13 16
Cortinarius glaucopus - pavučinec sivonohý 16 17
Cortinarius infractus - pavučinec olivový 13 16
Cortinarius largus - pavučinec masitý 14
Cortinarius malicorius (= Dermocybe m.) - pavučinec (kožnatka) oranžovolupenný 16
Cortinarius melanotus - pavučinec černošupinkatý 13 16
Cortinarius moenne-loccozii - pavučinec pochvatý 13
Cortinarius purpurascens - pavučinec načervenalý 12 15
Cortinarius renidens - pavučinec trsovitý 15
Cortinarius salor - pavučinec nafialovělý 16°
Cortinarius sanguineus (= Dermocybe s.) - pavučinec (kožnatka) krvavý 12
Cortinarius semisanguineus (= Dermocybe s.) - pavučinec (kožnatka) polokrvavý 16
Cortinarius subpurpurascens (= C. purpurascens var. largusoides) - p. nevroubený 13 14
Cortinarius triumphans - pavučinec zlatý (též p. vítězný) 15 16 17
Cortinarius trivialis - pavučinec osikový 15 16
Cortinarius varius - pavučinec různý 16 17
Cortinarius subgen. Phlegmacium - pahřib (též pavučinec) 16
Cortinarius subgen. Telamonia sect. Obtusi - pásenka (též pavučinec) 16
Craterellus cornucopioides - stroček trubkovitý 13 14
Craterellus tubaeformis (= Cantharellus t.) - liška nálevkovitá 16 17
Crepidotus epibryus - trepkovitka mechová 16
Crepidotus luteolus - trepkovitka žlutavá 12 17
Crepidotus mollis - trepkovitka měkká 12 14
Crepidotus variabilis - trepkovitka měnlivá 12
Cyathus olla - číšenka hrnečková 12
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 16
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 16
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 13 17
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 12
Datronia mollis - outkovka měkká 14
Echinoderma asperum (= Lepiota aspera) - bedla ostrošupinná 14 16
Entoloma bloxamii - závojenka vlhká (též z. Bloxamova) 13°
Entoloma nitidum - závojenka lesklá 15
Entoloma porphyrophaeum - závojenka šedohnědá 16
Entoloma subgen. Leptonia - trávnička 13
Entoloma sp. indet. - závojenka 12
Exidia nigricans (= E. plana) - černorosol bukový 14
Exidia truncata - černorosol uťatý 12
Exidia sp. indet. - černorosol 12
Fistulina hepatica - pstřeň dubový 14
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 14 15 17
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 16 17
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (též č. okrajová) 14 15 16 17
Ganoderma applanatum (= G. lipsiense) - lesklokorka ploská 12 14 17
Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá 16
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 12 17
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 12
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 15 17
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka (plaménka) pařezová 12 14 15 16 17
Gymnopus confluens (= Collybia c.) - penízovka splývavá 14
Gymnopus erythropus (= Collybia e.) - penízovka červenonohá 14 15
Gyromitra infula - ucháč čepcovitý 16
Hebeloma radicosum - slzivka kořenující 16
Hebeloma sinapizans - slzivka ředkvičková 12 13 14
Hebeloma spp. indet. - slzivky 12 15 16
Helvella crispa - chřapáč kadeřavý 14
Helvella lacunosa - chřapáč jamkatý 14
Hemimycena sp. indet. - helmovka 14
Hericium coralloides - korálovec bukový 14
Hericium flagellum - korálovec jedlový 14 17
Heterobasidion annosum (agg.) - kořenovník vrstevnatý 12
Hohenbuehelia auriscalpium - hlívička stopkovitá 14
Humaria hemisphaerica - bělokosmatka polokulovitá 14
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 12 15
Hygrocybe ceracea - voskovka vosková 13 cf. 17
Hygrocybe chlorophana - voskovka citrónová 13 16
Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá 13 15
Hygrocybe insipida - voskovka mírná 17
Hygrocybe irrigata (= H. unguinosa) - voskovka (šťavnatka) kluzká 17
Hygrocybe pratensis - voskovka (šťavnatka) luční 16
Hygrocybe psittacina - voskovka papouščí 13 14 15 16 17
Hygrocybe quieta - voskovka klidná 13° 17
Hygrocybe splendidissima - voskovka nádherná 13
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 13 15 16
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 13 15 16 17
Hygrophoropsis pallida - lištička bledá 12 15
Hygrophoropsis rufa - lištička ryšavá 15
Hygrophorus abieticola (= H. pudorinus) - šťavnatka oranžová 16 17
Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná 16 17
Hygrophorus capreolarius - šťavnatka vínová 16
Hygrophorus chrysodon - šťavnatka žlutolemá 13 17
Hygrophorus discoideus - štavnatka terčovitá 16° 17
Hygrophorus discoxanthus - štavnatka rezavějící (též š. nažloutlá) 13
Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová 13 14 17
Hygrophorus hedrychii - šťavnatka Hedrychova 14 15
Hygrophorus leucophaeus (= H. lindtneri) - šťavnatka narudlá 13 14
Hygrophorus piceae - šťavnatka smrková 16
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 13 15
Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá 14
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 13
Hypholoma fasciculare s. l. (incl. H. subviride) - třepenitka svazčitá 12 13 14 15 17
Hypholoma lateritium (= H. sublateritium) - třepenitka cihlová 12 15 17
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 12 14 15
Hypomyces hyalinus - nedohub 16
Hypomyces lateritius - nedohub cihlový 16
Hypoxylon fuscum - dřevomor hnědý 12 cf. 14 cf.
Infundibulicybe geotropa (= Clitocybe g.) - strmělka veliká 13 15
Inocybe cincinnata - vláknice plavohnědá 17
Inocybe geophylla - vláknice zemní 13 16
Inocybe lilacina (= I. geophylla var. lilacina) - vláknice fialová 12 17
Inocybe whitei (= I. pudica) - vláknice zardělá 17
Inocybe sp. indet. - vláknice 12
Ischnoderma resinosum - smolokorka buková 14
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 14 16
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 12 13 14 15 16 17
Laccaria laccata s. l. (incl. L. affinis) - lakovka laková 12 13 14 15
Lactarius albocarneus - ryzec bledoslizký 16
Lactarius aurantiacus s. l. (= L. mitissimus) - ryzec oranžový 12 13 16
Lactarius blennius - ryzec zelený 13 14 15
Lactarius deliciosus - ryzec borový (též r. pravý) 13 15
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 12 13 17
Lactarius fulvissimus - ryzec žlutohnědý 17
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný (též r. kokoska) 16 17
Lactarius intermedius - ryzec jedlový 16 17
Lactarius pallidus - ryzec bledý 14
Lactarius picinus - ryzec smoločerný (též r. datlí) 17
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 15
Lactarius pyrogalus - ryzec palčivý 17
Lactarius quietus - ryzec dubový 12
Lactarius rubrocinctus - ryzec rudohrdlý 14
Lactarius salmonicolor - ryzec lososový 16 17
Lactarius scrobiculatus - ryzec ďubkovaný 12
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 14 16
Lactarius turpis (= L. necator) - ryzec šeredný 13 17
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 16
Leccinum rufum - křemenáč osikový 13
Leccinum scabrum - kozák březový 15 17
Lenzites gibbosa (= Trametes g.) - outkovka hrbatá 14
Leotia lubrica - patyčka rosolovitá 14 17
Lepiota castanea - bedla kaštanová 12 13 16
Lepiota clypeolaria - bedla vlnatá 12 14 16 17
Lepiota cristata - bedla hřebenitá 12 14 17
Lepiota grangei - bedla Grangeova 14
Lepiota magnispora (= L. ventriosospora) - bedla nažloutlá 16
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 12 13 14 16
Lepista flaccida f. gilva - strmělka plavá 13
Lepista luscina - čirůvka zamlžená 13
Lepista nuda - čirůvka fialová 12 14 15 16 17
Lepista sordida - čirůvka špinavá 13 16
Leucocortinarius bulbiger - bělopavučinec hlíznatý 13
Lycoperdon echinatum - pýchavka ježatá 14
Lycoperdon excipuliforme (= Handkea, Calvatia) - plešivka (pýchavka) palicovitá 16 17
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 12 14 15
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 12 13 14 15 17
Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá 15 16 17
Lyophyllum fumosum - líha klubčitá 16 cf.
Macrocystidia cucumis - cystidovka rybovonná 16
Macrolepiota konradii s. str. - bedla Konradova 13 cf. 15
Macrolepiota olivieri (= Chlorophyllum o.) - bedla šedohnědá (též b. Olivierova) 12
Macrolepiota procera - bedla vysoká 12 13 14
Macrolepiota rachodes (= Chlorophyllum r.) - bedla červenající 12 16 17
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 16
Marasmiellus ramealis - špička větevná 12
Marasmius oreades - špička travní (též š. obecná) 13
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 14
Melanoleuca spp. indet. - tmavobělky 12 13
Melanophyllum haematospermum - černolupen krvavý 14°
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 13 14 15 17
Mortierella armillariicola 12 cf.
Mycena aetites - helmovka šedolupenná (též h. ovocná) 15 16
Mycena crocata - helmovka šafránová 13 14 17
Mycena epipterygia - helmovka slizká 12 15
Mycena epipterygia var. viscosa - helmovka slizká lepkavá 17
Mycena flavoalba - helmovka žlutobílá 15 16
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 13 14 15 17
Mycena haematopus - helmovka krvonohá 14 17
Mycena inclinata - helmovka leponohá (též h. nakloněná) 14
Mycena polygramma - helmovka rýhonohá 13
Mycena pseudocorticola - helmovka 14°
Mycena pura - helmovka ředkvičková 12 14 16 17
Mycena renati - helmovka medonohá (též h. žlutonohá) 14
Mycena rosea - helmovka růžová 13 14 16 17
Mycena zephirus - helmovka zefírová 12
Mycetinis alliaceus (= Marasmius a.) - špička cibulová 13 14
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 12
Nectriopsis violacea - rážovka fialová 17
Neolentinus adhaerens - houževnatec přivázlý 17
Otidea onotica - ouško kornoutovité 16
Oudemansiella mucida - slizečka porcelánová 14
Panaeolus papilionaceus - kropenatec motýlovitý 13
Panaeolus sp. indet. - kropenatec 16
Panellus stipticus - pařezník obecný 12 17
Parasola conopilus (= Psathyrella c.)- křehutka kuželovitá 14
Paxillus involutus (agg.) - čechratka podvinutá 12 15 17
Paxillus rubicundulus (= P. filamentosus) - čechratka olšová 12
Peziza micropus - řasnatka (kustřebka) krátkonohá 14
Phallus impudicus - hadovka smrdutá 13
Phellinus contiguus - ohňovec dotýkavý 14
Phellinus hartigii - ohňovec Hartigův 16
Phellodon niger - lošáček černý 16
Phlebia centrifuga - žilnatka bledá 17
Phlebia radiata (= P. merismoides) - žilnatka oranžová 17
Pholiota adiposa - šupinovka slizká 13 14 16 17
Pholiota cerifera (= P. aurivella) - šupinovka zlatozávojná 16
Pholiota jahnii - šupinovka tmavošupinná 12
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 15
Pholiota spumosa - šupinovka borová 12 cf.
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 13 17
Pholiota squarrosoides - šupinovka ježatá 14°
Pholiota tuberculosa (= P. curvipes) - šupinovka hlízkovitá 14
Physisporinus sanguinolentus (= Rigidoporus s.) - pórnatice krvavějící 14 cf.
Piptoporus betulinus - březovník obecný 13 15
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 14 17
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 12
Pluteus cervinus - štítovka jelení 13 15
Pluteus podospileus - štítovka vločkatá 14
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 13
Polyporus badius - choroš smolonohý 12
Polyporus brumalis - choroš zimní (též ch. poloplástvový) 14
Postia caesia (= Oligoporus caesius) - bělochoroš modravý 12 16 17
Postia fragilis (= Oligoporus fragilis) - bělochoroš křehký 17
Postia ptychogaster (= Oligoporus p.; anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 14
Psathyrella lacrymabunda (= Lacrymaria l., P. velutina) - křehutka sametová 14
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 14
Psathyrella spadicea - křehutka čokoládová 17
Psathyrella sp. indet. - křehutka 14
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá 13 15 16
Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý 16 17
Ramaria eumorpha (= R. invalii) - kuřátka Invalova 16
Ramaria fennica - kuřátka finská 15
Ramaria formosa - kuřátka sličná 15
Ramaria stricta - kuřátka přímá 12
Ramaria sp. indet. - kuřátka 15
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 12 13 14 15 16 17
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 12
Rugosomyces carneus (= Calocybe carnea) - čirůvka masová 16
Russula aeruginea - holubinka trávozelená 13 17
Russula ametysthina - holubinka ametystová 16 17
Russula badia - holubinka brunátná 16
Russula cavipes - holubinka dutonohá 16
Russula chloroides - holubinka akvamarínová 12 14 16
Russula exalbicans (= R. pulchella) - holubinka parková 15
Russula fellea - holubinka žlučová 13 14
Russula fragilis - holubinka křehká 15 17
Russula graveolens - holubinka slanečková 12
Russula integra (= R. polychroma) - holubinka celokrajná 12 13 15 17
Russula nobilis (= R. mairei) - holubinka nádherná 15
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 12 13 17
Russula olivacea - holubinka olivová 12 16
Russula paludosa - holubinka jahodová 12 cf.
Russula praetervisa (= R. pectinatoides) - holubinka hřebínkatá 15
Russula queletii - holubinka Quéletova 12 13 15 16 17
Russula sanguinea - holubinka krvavá 13 15
Russula viscida - holubinka lepkavá 12 17
Russula xerampelina (= R. erythropus) s. str. - holubinka révová 12
Sarcodon imbricatus - lošák (masozub) jelení 16 17
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 12 13 14
Simocybe sumptuosa - kržatka honosná 14
Skeletocutis nivea - bělochoroš polokloboukatý 17
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 12 13 15 17
Stereum subtomentosum - pevník plstnatý 14
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 14
Stropharia cyanea (= S. caerulea) - límcovka modrá 13
Suillus bovinus - klouzek kravský 15
Suillus collinitus (= S. fluryi) - klouzek žíhaný 12
Suillus granulatus - klouzek zrnitý 12 13
Suillus grevillei - klouzek sličný (též k. modřínový) 12 15 16
Suillus luteus - klouzek obecný 14 15 16
Suillus variegatus - klouzek (hřib) strakoš 15
Suillus viscidus (= S. aeruginascens) - klouzek slizký 12 14
Tapinella panuoides - čechratice sklepní 17
Tephrocybe rancida (= Lyophyllum rancidum) - líha (penízovka) páchnoucí 12 13 15 16 17
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 13 14
Trametes suaveolens - outkovka vonná 12
Trametes versicolor - outkovka pestrá 12 13 14
Trametopsis cervina - outkovka jelení 14
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 15 17
Tricholoma batschii (= T. fracticum) - čirůvka prstencová 13 15
Tricholoma bufonium (= T. sulphureum s. l.) - čirůvka žabí 16 17
Tricholoma cingulatum - čirůvka kroužkatá 15
Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá 13 16
Tricholoma lascivum - čirůvka smrdutá 17
Tricholoma orirubens - čirůvka růžovolupenná 12 16
Tricholoma pardinum - čirůvka tygrovaná 16
Tricholoma portentosum - čirůvka havelka 17
Tricholoma rapipes - čirůvka 15
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 16 17
Tricholoma scalpturatum - čirůvka šedožemlová 13 14 17
Tricholoma squarrulosum - čirůvka šupinkatá 16
Tricholoma sulphureum s. str. - čirůvka sírožlutá 14
Tricholoma terreum - čirůvka zemní 12 cf.
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 14 17
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 15 16 17
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 14 15 16 17
Tubaria dispersa - kržatka hlohová 16
Vascellum pratense (= V. depressum) - pýchavka (popelnička) stlačená 12 13
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 12 14 16 17
Xerocomus ferrugineus - suchohřib osmahlý 13 17
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 12 13 17
Xerula radicata - penízovka kořenující (též slizečka ocasatá) 12 13 15
Xerula radicata var. atromarginata - penízovka kořenující černolemá 15
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 12 13 14 15 16 17
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 14
 

Poslední změna na této stránce: 4. 1. 2018
Náměty a připomínky směrujte na Petra Hroudu
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie