Antropologové z Přírodovědecké fakulty MU začali řešit unikátní projekt zaměřený na tvar a složení těla české populace

Experti z našeho Ústavu antropologie začali počátkem tohoto roku řešit nový projekt A.D.A.P.T. (Antropologická Databáze Proporcí Těla). Jeho cílem je zkoumat tvar a složení těla české populace a navíc navrhnout nástroje, které by měly pomoci tyto údaje zaznamenávat, hodnotit a následně také archivovat a sdílet. Vytvořená metodika a prostředí by měly odborné veřejnosti napomoci s vývojem, optimalizací a výrobou prostředků tělesné ochrany (např. respirátorů, ochranných štítů nebo třeba ochranných overalů pro pracovníky v první linii), určených přímo pro českou populaci.

28. 4. 2021 Martin Čuta

„Během následujících dvou let budeme sbírat data o tělesných vlastnostech české populace. Antropometrickým vyšetřením, tedy měřením těla, a celotělovým 3D skenováním, získáme přesné údaje o velikosti a tvaru těla našich obyvatel. Magnetickou rezonancí budeme zjišťovat vnitřní složení těla a distribuci tělesného tuku. Podobné informace nebyly inovovány ani revidovány za posledních 30 let," uvedla ředitelka Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU Petra Urbanová.

Získaná data včetně digitálních záznamů budou uložena v prostředí webové aplikace s pokročilou úrovní zabezpečení, která zároveň umožní jejich sdílení s koncovými uživateli a základní analýzy tělesné morfologie zkoumaného souboru. V této formě budou data okamžitě dostupná návrhářům a výrobcům ochranných pomůcek, kterým tak dovolí rychle reagovat na potřeby uživatelů nebo na nutnost vyvinout nový typ ochranného prostředku. To vše na základě vysoce aktuálních dat o naší současné populaci.

Projekt A.D.A.P.T. tak odpovídá na aktuální společenské výzvy, které s sebou přináší současná epidemiologická situace. Nyní se řešitelé v přípravné fázi chystají na nábor účastníků. Za čas strávený účastí v projektu jim bude nabídnuta finanční kompenzace ve výši 1000 Kč. „Zajímá nás všeobecná populace dospělých obyvatel České republiky. Protože jsme v minulosti řešili v jiných projektech nedostatek účastníků ve středním a vyšším věku, chtěli bychom poprosit zejména občany narozené v roce 1975 a dříve, aby se nebáli přihlásit,“ sdělila Urbanová.

Podrobnější informace o projektu zájemci na jaře naleznou na webové stránce anthro.sci.muni.cz/adapt, jejímž prostřednictvím se také k výzkumu budou moci přihlásit. V případě dotazů je možné kontaktovat Martina Čutu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.