Asociace připravuje program na zapojení doktorandů do výuky deficitních aprobací

Zapojit studenty doktorských studijních programů do výuky přírodovědných předmětů na středních a základních školách je cílem programu, který má přispět k řešení hrozícího nedostatku učitelů a současně nízkého zájmu o studium přírodovědných oborů. Na přípravě programu, který bude motivovat doktorské studenty relevantních oborů k doplnění učitelské kvalifikace během studia formou CŽV na přírodovědných fakultách, se shodli představitelé fakult sdružených v Asociaci se zástupci ministerstva ve dnech 10. – 11. ledna 2023 v Praze.

16. 1. 2023 Tereza Fojtová

Na jednání asociace děkani a děkanka diskutovali také téma spolupráce s časopisy se sníženou úrovní recenzního řízení a vyjádřili znepokojení nad množícími se případy nedodržování publikační etiky a využívání nekalých praktik ve vykazování vědeckých výsledků. S cílem zvýšit kvalitu výchovy budoucích vědců se děkani sdružení v Asociaci shodli na přípravě kodexu školitele.

Celé usnesení je k dispozic zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.