Barbora Rudzanová obdržela Cenu J. Michlové od České učené společnosti pro rok 2024

Učená společnost České republiky ocenila Barboru Rudzanovou z Centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Udělila jí Cenu Jiřiny Michlové pro studenty doktorských studijních programů. Medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům byly slavnostně předány 20. května 2024 v pražském Karolinu.

21. 5. 2024 Leoš Verner

Foto: Petra Nezvalová

Ocenění Barbora obdržela za práci publikovanou v prestižním časopise Environmental Science & Technology, ve které na základně transkriptomické analýzy popsala působení perfluorovaných látek na vývoj B lymfocytů – klíčovou složku imunitního systému člověka.

O Barboře Rudzanové

Barbora Rudzanová je studentkou doktorského studijního oboru Životní prostředí a zdraví v Centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU). Vystudovala bakalářský obor Biochemie na PřF MU a magisterský obor Biomedical Health na University of Derby ve Velké Británii.

Ve výzkumu ji zajímá, jak mohou chemické látky nacházející se v prostředí kolem nás ovlivnit lidské zdraví. Konkrétně se zaměřuje na narušení imunitního systému, na který často chemické látky cílí, a zkoumá mechanizmus působení těchto látek na molekulární a buněčné úrovni. Ve své práci tak využívá jak laboratorní dovednosti (metody molekulární biologie), tak biostatistické nástroje pro zpracování objemných dat z epidemiologických studií. Ve svém výzkumu pracuje s krevními vzorky lidí žijících v Brně a jeho okolí (studie CELSPAC), výsledky se tak dají považovat za odpovídající české populaci. V roce 2021 absolvovala pracovní stáž na Utrecht University v Nizozemsku, kde se věnovala hodnocení epidemiologických studií, konkrétně vlivu perfluorovaných látek na zdraví člověka.Svůj výzkum pravidelně prezentuje na zahraničních i tuzemských konferencích a publikuje v impaktovaných vědeckých časopisech. Ráda také prezentuje vědecká témata široké veřejnosti, ať už žákům středních škol nebo veřejnosti na sociálních sítích či různých popularizačních akcích.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.