Brněnští vědci se podíleli na objevu nového minerálu

Odborníci z Ústavu geologických věd naší fakulty se podíleli na objevu a popisu nového minerálu, který dostal název dobšináit. Z mineralogického hlediska je koncovým členem roselitové skupiny s dominantním zastoupením vápníku. Má bílou až světle růžovou barvu, která je způsobená příměsí kobaltu. Nalezen byl u města Dobšiná v Košickém kraji na Slovensku a jedná se již o 23. nový minerál, který byl nalezen na území Slovenské republiky.

4. 3. 2021 Sebastián Hreus

„Na podzim 2019 Jiří Toman z Moravského zemského muzea (MZM) a Sebastián Hreus z našeho ústavu nalezli během terénního výzkumu na Slovensku zajímavé sekundární minerály arsenu. Následné analytické práce, které jsme s kolegyní Evou Víškovou z Moravského zemského muzea prováděli v našich laboratořích elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, ukázaly, že se mezi odebraným materiálem vyskytuje i fáze, která doposud nebyla z přírodních nálezů známa,“ uvedl Radek Škoda z Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU. Dodal, že díky spolupráci s Jiřím Sejkorou a Zdeňkem Dolníčkem (Národní muzeum), Martinem Števkem (Ústav vied o Zemi SAV a Národní muzeum) a Jakubem Plášilem (Fyzikální ústav AV ČR) byla tato fáze detailně charakterizována a začátkem února 2021 schválena Komisí pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci (Commission on New Minerals, Nomenclature & Classification; CNMNC) při Mezinárodní mineralogické asociaci jako nový minerál.

Zprávy o nálezu v médiích:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.