Diskuzní fórum s kandidáty na děkana

16. 9. 2021 Zuzana Došlá

Vážené dámy, vážení pánové,

dne 31. ledna 2022 skončí řádný mandát současného děkana. Proto vyhlásil Akademický senát PřF MU volbu nového děkana. Volba děkana se řídí Statutem Přírodovědecké fakulty MU, Příloha 3.

Z navržených kandidátů kandidaturu přijali doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. a doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. Materiály, které kandidáti předložili, stejně jako harmonogram volby, naleznete na stránkách AS PřF MU.

Toto diskusní fórum slouží k nemoderované diskusi akademické obce naší fakulty s kandidáty na děkana.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
předsedkyně komise pro projednání návrhu na jmenování děkana


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.