Dny otevřených dveří na SCI MUNI přilákaly na tisícovku studentů

Více než 1000 studentů nejen maturitních ročníků zavítalo na Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU, které se konaly v sobotu 27. ledna a v úterý 30. ledna v Univerzitním kampusu v Bohunicích a v areálu na Kotlářské. Dveře aul, poslucháren a laboratoří otevřely všechny naše ústavy. Garanti všech oborů se svými studenty připravili vlastní program, prezentace a diskuse se studenty.

1. 2. 2024 Adéla Dilhofová

Bez popisku

Ústavy a jejich oddělení poskytovaly zájemcům informace o svých oborech, v obou areálech probíhaly exkurze do laboratoří a dalších výzkumných pracovišť. K dispozici a praktickému vyzkoušení byla i laboratorní či různá IT technika, včetně ukázky virtuální reality. Náplň dní zpestřil i praktický interaktivní program, např. s živými rostlinami či živočichy. I díky tomu měli uchazeči o studium, kteří navštívili Dny otevřených dveří, možnost vytvořit si vlastní představu o tom, co je čeká při studiu, poznat prostory fakulty a prodiskutovat se studenty vše, co je zajímá.

Úvodní přednášky o historii fakulty, studijních programech a studiu na Přírodovědecké fakultě MU se zhostili děkan PřF, Tomáš Kašparovský, proděkan pro rozvoj, výzkum a kvalitu Jaromír Leichmann a proděkan pro pregraduální studium Pavel Lízal pohovořili také o podrobnostech k přijímacímu řízení. Studentkám i studentům, kteří uvažují o přihlášce na některý z učitelských studijních programů, se věnovali proděkanka pro spolupráci se středními školami Markéta Munzarová, proděkan pro učitelské programy Zdeněk Bochníček či kolega Jaromír Literák. Největší zájem pak vzbudily prezentace a představení zkušeností samotných studentů, kteří i po skončení svých prezentací dlouhé minuty se středoškoláky, případně i s jejich rodiči diskutovali a odpovídali jim na zvídavé otázky.

Fotogalerie


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.