Do Brna zavítali světoví odborníci na spektroskopii a analytickou chemii

Ve dnech 4. až 9. září 2022 se v Brně uskutečnilo mezinárodní vědecké setkání odborníků z oblasti spektroskopie a analytické chemie v rámci spojení dvou konferencí European Symposium on Analytical Spectrometry (ESAS) &17th Czech-Slovak Spectroscopic Conference. Tato významná vědecká událost byla organizována Spektroskopickou společností Jana Marka MarciÚstavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university. Záštitu nad jejím konáním převzali děkan Přírodovědecké fakulty MU prof. Tomáš Kašparovský a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Pavel Matějka.

9. 11. 2022 Viktor Kanický Markéta Holá Tomáš Vaculovič

Bez popisku

Symposium ESAS je bienále organizované odbornými společnostmi České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska a v každé z těchto pořádajících zemí je spojováno vždy s další, zpravidla národní konferencí. V případě České republiky a Slovenska je to Česko-slovenská a Slovensko-česká spektroskopické konference – rovněž bienále, střídavě v obou zemích. Propagaci symposia ESAS zajišťují Deutscher Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie, Komitet Chemii Analitycznej PAN – Zespoł Analizy Spektralnej, Slovenská spektroskopická spoločnosť a Magyar Spektroszkópiai Társaság.

Symposia a konference se zúčastnilo 236 účastníků ze 17 zemí. Témata konference pokrývala všechny analyticky využívané spektroskopické a spektrometrické metody, a to ve 23 přednáškových sekcích paralelně probíhajících ve dvou posluchárnách, což umožnilo zařadit do programu 99 přednášek zahrnujících tři plenární a 31 klíčových od pozvaných vědeckých osobností z celého světa. Vědecký program symposia a konference se uskutečnil v sympatickém, esteticky rekonstruovaném prostředí budovy Fakulty sociálních studií MU na Joštově ulici s přátelskou podporou vedení fakulty a organizačním zajištěním správy budov FSS.

Profesor Kanický zahajuje konferenci.

Plenární přednášející obdrželi ocenění Spektroskopické společnosti – Medaili Jana Marka Marci z Kronlandu. Toto nejvyšší uznání českou vědeckou komunitou z oblasti spektroskopie převzali:

Profesor Kanický a profesor Matějka předávají medaili Jana Marka Marci profesoru Yukihiro Ozakimu
Viktor Kanický a Markéta Holá předávají medaili Jana Marka Marci prof Detlefu Guntherovi

Velmi přínosnými se ukázalo celkem 19 přednášek talentovaných studentů. Autor nejlepší z nich Petr Liška (CEITEC VUT, Correlative high-resolution optical and chemical imaging of CsPbBr3 nanocrystals) byl odměněn cenou.

Bez popisku

Během dvou večerů bylo středem zájmu účastníků celkem 90 plakátových sdělení. V soutěži byly třem nejlepším posterům uděleny ceny:

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Součástí programu byla přednášková vystoupení firem a prezentace jimi distribuovaných laboratorních přístrojů a vybavení. Produkty 15 společností pokrývaly široké spektrum metod.

Přátelská atmosféra se vytvořila již na uvítacím večírku v atriu FSS. Společenský program pokračoval následující den návštěvou Hvězdárny a planetária Brno spojenou s projekcí v planetáriu a pozorováním planet teleskopy za výjimečně příhodných atmosférických podmínek. Dvě stě zájemců o návštěvu hvězdárny dopravila na Kraví horu speciální konferenční tramvaj vyzdobená propagačním plakátem symposia. Středeční odpoledne bylo věnováno poznávání Brna a jeho pamětihodností formou komentovaných turistických prohlídek s profesionálními průvodci. Konferenční večeře v Pivovarském domě Poupě seznámila účastníky s typickou českou kuchyní, pivem a cimbálovou muzikou. Při slavnostním zakončení konference nás polští kolegové seznámili s místem konání následujícího symposia v roce 2024 – Varšavou.

Program v planetáriu
Konferenční večeře v Pivovarském domě Poupě

Účastníci ocenili zdárný průběh symposia, jež se podařilo navzdory nejasné situaci z důvodu pandemie úspěšně zorganizovat.

Fotogalerie:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.