Dopis děkana PřF MU v souvislosti se zajištěním výuky v podzimním semestru 2020/2021

23. 9. 2020 Tomáš Kašparovský

Bez popisku

Vážení a milí studenti, přátelé,

obracím se na vás před zahájením nového akademického roku.

Chci vás ubezpečit, že celé vedení Přírodovědecké fakulty intenzivně pracuje na zajištění vaší výuky a možnosti zahájit studium. Naším zájmem je zachovat prezenční výuku na nejvyšší možné úrovni s ohledem na platná epidemiologická nařízení v ČR. Ve všech našich krocích se snažíme postupovat v souladu s doporučeními Krajské hygienické stanice a rektora Masarykovy univerzity s přihlédnutím ke specifickým požadavkům na výuku na fakultě.

Základní pravidla, která jsou platná pro aktuální epidemiologickou situaci, jsou nastavena následovně:

  1. aktuálně platná pravidla pro výuku a provoz fakulty naleznete na webových stránkách fakulty – sci.muni.cz
  2. aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu
  3. ve všech vnitřních prostorách PřF MU je povinnost nosit roušky
  4. přednášky a semináře budou probíhat distančně (on-line) dle zveřejněného rozvrhu
  5. laboratorní a experimentální práce budou probíhat prezenčně za přítomnosti ne více než 15 osob
  6. ostatní praktická výuka (včetně cvičení) může probíhat dle platných omezení KHS a MU
  7. individuální konzultace mohou probíhat po domluvě s vyučujícím
  8. zkoušení může probíhat prezenčně za přítomnosti max. 10 osob
  9. ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření
  10. individuální návštěvy knihoven a studoven jsou povoleny – pro detailní informace ohledně provozu sledujte stránky knihoven knihovna.sci.muni.cz pro kampus Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro kampus Bohunice

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Milé studentky, milí studenti,

doufám, že začátek nového akademického roku začnete i přes nepříznivou epidemiologickou situaci s radostí a odhodláním. Vítám váš zájem o dění a aktivitu na naší fakultě, stejně jako na jaře věřím i ve výbornou spolupráci se Studentskou komorou Akademického senátu PřF MU. Podzim nebude jistě lehký, a proto vám přeji především zdraví, pevné nervy a obezřetnost.

Srdečně zdravím

váš Tomáš Kašparovský

 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. 

děkan Přírodovědecké fakulty


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.